De gemeente Oosterhout heeft afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans van het grondbedrijf. De gemeente had eerder geconcludeerd voor de vennootschapsbelasting met haar grondbedrijf een onderneming te drijven.
Een grondbedrijf dat belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting mag onder bepaalde voorwaarden een winstuitstelpost vormen voor nog te maken kosten.
De staatssecretaris van Financiën heeft een interne notitie (grotendeels) openbaar gemaakt over de afbakening en clustering van activiteiten bij overheidsondernemingen voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Aanleiding voor de openbaarmaking is een WOB-verzoek.
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) geeft in nieuwsflits nummer 5 van juni 2017 uitleg over de beoordeling van het winstoogmerk van een gemeentelijk grondbedrijf (‘QuickScan’ en ‘Post QuickScan’).
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft de notitie Fiscale openingsbalans gepubliceerd. De notitie bevat informatie over de fiscale openingsbalans in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb).
De VNG, de Vereniging van Grondbedrijven (VvG) en drie gemeenten hebben overleg gevoerd met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over drie aspecten van de vennootschapsbelasting waar grondbedrijven tegenaan lopen.