Nieuws
De VNG heeft de certificering behaald van de CO2-Prestatieladder. Daarmee committeren we ons aan het reduceren van onze CO2-uitstoot. De VNG ondersteunt ook gemeenten die hiermee aan de slag gaan.
De opvolger van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is het manifest MVOI, waarin de ‘O’ voor opdrachtgeven is toegevoegd. Het tekenen van dit nieuwe manifest helpt gemeenten bij het invullen van hun duurzaamheidsambities en het werken aan de Global Goals.
Gemeenten die actief aan de slag zijn met de CO2-reductie van hun eigen bedrijfsvoering bereiken goede resultaten. Dat resultaat is toe te schrijven aan de invoering van de CO2-Prestatieladder, blijkt uit onderzoek van CE Delft.
De VNG gaat zich certificeren voor de CO2-Prestatieladder. We nemen daarvoor het estafettestokje over van het Hoogheemraadschap Delfland. Met de CO2-Prestatieladder brengen we onze CO2-footprint in kaart en krijgen we inzicht in waar voor ons de meeste CO2-reductie valt te behalen.
Vandaag is de digitale marktplaats gelanceerd waar gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek onderling herbruikbare producten en materialen kunnen aanbieden. Dit voorkomt dat deze materialen als afval verdwijnen en draagt direct bij aan de circulaire economie en het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Welke stappen in CO2-reductie kunnen gemeenten zelf zetten, op weg naar de vermindering met 49% die in het Klimaatakkoord is afgesproken? Marloes Borsboom-Turabaz van de VNG en de Soestse wethouder Nermina Kundić vertellen over de tool die deze reductie meetbaar maakt en over het VNG-ondersteuningsprogramma.
Wilt u aan de slag met het duurzaam herinrichten van civiele werken in uw gemeente? Sluit dan aan bij de expeditie van 10 publieke opdrachtgevers die tips en ervaringen uitwisselen. De gemeente Nijmegen deelt concrete lessen over aanzienlijke besparingen bij de herinrichting van de Malderburchtstraat.
De gemeente Soest is, als eerste gemeente vanuit het VNG-programma CO2-reductie door gemeenten, gecertificeerd voor niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. 'Het laat zien dat we goede stappen maken als het gaat de energietransitie en het terugdringen van onze CO2-uitstoot', zegt wethouder Nermina Kundić.
In de regio Gooi- en Vechtstreek wordt op 29 oktober een digitale marktplaats voor de buitenruimte gelanceerd. Die kan overheden laagdrempelig inzicht geven in het aanbod van en de vraag naar producten, materialen en grondstoffen voor de buitenruimte en daarmee hergebruik en CO2-reductie stimuleren.
Heeft uw gemeente praktijkervaring opgedaan met duurzame grond-, weg- en waterbouw? Deel deze dan met andere gemeenten via de VNG Databank Praktijkvoorbeelden. Zo inspireert u eenvoudig andere gemeenten met uw voorbeeld.