Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan arbeidsmigratie van de CU en SP. In hun initiatiefnota pleiten ze voor een betere bescherming van arbeidsmigranten. De VNG deelt hun zorg. In een brief aan de Tweede Kamer lieten we weten hoe de omliggende problematiek ook de gemeenten raakt.
Woningcorporaties bouwen in de komende 5 jaar 80.000 sociale huurwoningen met een belastingkorting op de verhuurderheffing. Ze komen voor die korting in aanmerking als ze betaalbare huurwoningen bouwen. Dat maakten de VNG, Aedes en BZK op 14 mei bekend.
De commissie RWM kwam op 23 april 2020 digitaal bijeen. Ze bespraken een voorstel dat de scheve verhouding tegen moet gaan tussen gemeenten in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook kwam het uitstel van de Omgevingswet en Wkb aan bod.
De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor.
De VNG heeft veel waardering voor het advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) gisteren aanbood aan staatssecretaris Blokhuis (VWS). Het biedt voldoende aanknopingspunten om in samenwerking met partners de concrete adviezen verder uit te werken.
Verhuurders van woningen kunnen vanaf 1 mei 2020 gebruikmaken van een landelijke subsidieregeling voor het aardgasvrij maken van hun bezit. Wellicht is deze regeling een aanleiding om samen met de verhuurders plannen te ontwikkelen voor een buurt- of wijkgerichte aanpak in uw gemeente?
De VNG heeft de minister van Wonen en Milieu een brief gestuurd. Hierin vragen wij minister Van Veldhoven haar besluit te heroverwegen om een aanwijzing te geven aan de gemeente Katwijk om op voormalig vliegveld Valkenburg snel woningen te realiseren.
De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 12 december gezamenlijk een aantal onderwerpen, waaronder bevoegd gezag geluid voor regionale industrieterreinen.
Op 12 december aanstaande spreekt de Tweede Kamer met de minister in een AO over de Evaluatie van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord.
De commissie heeft twee onderwerpen uitvoerig besproken: de stikstofproblematiek en de achtervangpositie van gemeenten in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).