Dit jaar mag op Oudjaarsdag geen consumentenvuurwerk worden verkocht: 31 december valt namelijk op zondag. De verkoop verschuift naar 28, 29 en 30 december. Dit volgt uit artikel 2.3.2 van het Vuurwerkbesluit.
Hoe kunt u als jurist op een goede manier uw organisatie, het college en bestuur adviseren? Wat heeft u daar - nu en in de toekomst - voor nodig? Welke opleiding kan bijdragen aan uw kennis en vaardigheden? BZK en de VNG nodigen u uit om een korte peiling in te vullen over de toekomst van uw functie.
Driekwart van de gemeenten maakt gebruik van de verruiming van de Winkeltijdenwet en paste de winkeltijdenverordening aan. Gemeenteraden maken een uitgebreide en integrale belangenafweging met alle betrokkenen. Dit blijkt uit een evaluatie uitgevoerd door BMC.