De Kamerbrief van 16 december laat zien dat er stappen worden gezet in het stikstofdossier, maar de aangekondigde maatregelen bieden voor gemeenten nog geen structurele oplossing. De VNG dringt aan op maatregelen waarin alle sectoren zijn betrokken om verdere polarisatie te voorkomen.
De VNG heeft gemengde gevoelens bij de vandaag gepresenteerde maatregelen voor stikstof. Wij zijn positief over het feit dat het Kabinet de urgentie ziet en met een pakket aan noodmaatregelen komt.
Bij gemeenten is een grote behoefte aan actuele informatie, het delen van ervaringen, en het opdoen van expertise over de aanpak van stikstof. Naast een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep heeft de VNG daarom voor gemeenteambtenaren een forum ingericht, en binnenkort geven we twee webinars.
Vanaf maandag 14 oktober kan iedereen met vragen over stikstof of het aanvragen van vergunningen terecht bij de helpdesk van BIJ12. Gemeenten kunnen dit opnemen op hun website en in hun KCC-informatie.
Vanavond 17 oktober is het plenaire debat tussen kamerleden en minister Schouten van Landbouw over de stikstofproblematiek. De VNG deelt via een brief aan het parlement haar standpunt.
Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die willen stoppen, zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De regeling is vanaf vandaag in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Daarbij kunnen ze voor advies en begeleiding aankloppen bij hun gemeente.
De maatregelen die het kabinet voorstelt om het stikstofprobleem op te lossen, zijn maatregelen voor de komende maanden, maar zorgen er niet voor dat gemeenten morgen weer aan de slag kunnen. Inwoners en bedrijven zijn hiervan de dupe.
Op 25 september heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek zijn advies uitgebracht. Dit geeft voor de lange termijn een duidelijke richting. Helaas biedt het op korte termijn nog geen oplossing voor de bouw. Gezien de krapte op de woningmarkt is het noodzakelijk dat de bouw weer in beweging komt.
De commissie heeft twee onderwerpen uitvoerig besproken: de stikstofproblematiek en de achtervangpositie van gemeenten in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Met de stikstofuitspraak van de Raad van State is de vergunningverlening grotendeels stil komen te liggen. Gemeenten, maar ook andere stakeholders, zijn ook zelf aan het onderzoeken hoe ze hiermee kunnen omgaan. De VNG komt graag met hen in contact.