De VNG heeft de handreiking 'Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet: contracteren voor de gemeentelijke praktijk' opgesteld. Er komen onderwerpen aan bod die voor het sluiten van de overeenkomst een goede afweging vragen.
De VNG heeft de toelichting op het VNG Model Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten (VNG Model AIv) aangepast. De toelichting is een handreiking voor gemeentejuristen en inkopers om het VNG Model AIv te kunnen toepassen bij de inkoop van leveringen en diensten.
Op grond van EU-richtlijn 2014/55/EU wordt het voor aanbestedende diensten verplicht om per eind 2018 e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Ook gemeenten moeten er dus voor zorgen dat e-factureren mogelijk wordt.