Ongeveer 2,2 miljoen mensen in ons land hebben een IQ tussen de 70 en 85. Het SCP schat dat 1,4 miljoen mensen in deze groep problemen hebben met de sociale redzaamheid. Zonder ondersteuning lopen zij vast in het ingewikkelde systeem van hulp op het gebied van werk, wonen en participatie.
In 2018 stegen de kosten in het sociaal domein met 4,2% ten opzichte van 2017. Die stijging is ongeveer gelijk aan stijging van de gemeentelijke uitgaven. Lagere kosten voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen remden de stijging van de lasten in het sociaal domein.
In de inclusieve samenleving kan iedereen meedoen en erbij horen. Zo zijn de Wmo en de Participatiewet bedoeld. Maar hoe bereik je kwetsbare groepen die niet zelf aan de bel trekken? Daarover gaat de middagsessie De inclusieve samenleving op het VNG Jaarcongres.
Ernstige misstanden zoals uitbuiting, illegaal werk, illegale bewoning en kinderen die niet veilig opgroeien. Het gebeurde op camping Fort Oranje. De gemeente Zundert zag zich genoodzaakt de camping te sluiten.
Het gesprek faciliteren omtrent toezicht en handhaving in het sociaal domein. Dat is het doel van de greenpaper 'Dichtbij en daadkrachtig' van VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (VNG KCHN). De greenpaper beschrijft uitdagingen en oplossingsrichtingen.
Data uit verschillende domeinen verbinden en zo komen tot nieuwe inzichten. Daarover gaat Kijk op je Stad, één van de middagsessies van het VNG Jaarcongres.
Hoe verbeteren gemeenten de maatschappelijke resultaten in het sociaal domein? Daarover gaat de handreiking ‘Inwoner centraal bij het werken aan kwaliteit en outcome’. In de handreiking geven gemeenten inzicht wat ze doen om inwoners centraal te stellen.
Zorgboerderijen bieden zorg aan verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld aan jeugdigen die het moeilijk hebben, mensen met dementie of met een psychiatrische achtergrond. Bekijk wat het programma Landbouw en Zorg opleverde aan waardevolle kennis over zorgboerderijen.
Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? U kunt als gemeente bij ZonMw subsidie aanvragen op het gebied van effectief preventief gezondheidsbeleid. Op 5 maart organiseert ZonMw (de subsidieverstrekker) een informatiebijeenkomst.
Transformatie in het sociaal domein betekent: experimenteren, evalueren en van elkaar leren. Maar ook: slim gebruik maken van kennis. Met 'Mijn notitieboek’ laat ZonMW zien dat onderzoek niet eng is en ver van je bed, maar juist heel praktisch en ondersteunend. Maak er als gemeente gebruik van!