Er wordt steeds vakere gesproken over integraal of domeinoverstijgend ondersteunen van inwoners. Wat zijn uw ervaringen met integraal werken in het brede sociaal domein? De ministeries van SZW, VWS en OCW doen hier onderzoek naar.
De veranderingen in zorg, welzijn en werk & inkomen vragen een nieuwe manier van werken. Met als belangrijke pijlers: integraal samenwerken en passende ondersteuning dichtbij huis. Bent u beleidsmedewerker en wilt u meehelpen om de kennis en expertise over integraal werken in de wijk te ontwikkelen?
Waakvlamondersteuning van LVB (mensen met een licht verstandelijk beperking) kan voorkomen dat er zwaardere individuele begeleiding nodig is en het kan preventief werken voor het ontstaan van crisissituaties. Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoek 'Vinger aan de pols'
Hoe voorkomen we dat kwetsbare wijken en hun bewoners verstrikt raken in een doolhof van bureaucratie en zo in een negatieve spiraal van onder meer werkloosheid, schulden en eenzaamheid komen? Het is een van de meest urgente opgaven van dit moment.
Ongeveer 2,2 miljoen mensen in ons land hebben een IQ tussen de 70 en 85. Het SCP schat dat 1,4 miljoen mensen in deze groep problemen hebben met de sociale redzaamheid. Zonder ondersteuning lopen zij vast in het ingewikkelde systeem van hulp op het gebied van werk, wonen en participatie.