Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door de bacterie meningokok. Deze bacterie kan ernstige ziektes veroorzaken zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. In Nederland is sinds 2015 een toename in ziektegevallen veroorzaakt door het meningokokken-type W.
De levensverwachting stijgt en nagenoeg alle jaren die we erbij krijgen, zijn in goede gezondheid. Maar door de vergrijzing hebben wel steeds meer mensen te maken met een chronische aandoening. Niet alleen medische, maar ook sociale problemen zoals eenzaamheid nemen toe.
Veel gemeenten of wijken bieden activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud te worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Diverse groepen ouderen blijken niet vaak deel te nemen aan deze activiteiten.
Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Veel hoop is daarbij gevestigd op preventieve aanpakken, om inwoners te helpen én om kosten te besparen.
Armoede en een slechte gezondheid gaan vaak samen, en ze versterken elkaar. Gemeenten kunnen het leven van mensen verbeteren met een samenhangende aanpak. Dat is de les van de inspirerende Atriumlezing De Gezonde Stad.
Gezondheidsproblemen als gevolg van roken, overgewicht en alcoholisme hangen vaak samen met problemen als armoede en schulden. Dat vraagt om een een samenhangende, integrale aanpak van gezondheid en andere vraagstukken in het sociaal domein, met een focus op de grote gezondheidsverschillen.
Zilveren Kruis besloot in een aantal gemeenten het contract te beëindigen voor de z.g. 'minimapolissen' (een collectieve zorgverzekering voor minima). Voor gemeenten kwam dit besluit onverwacht, wat vragen opriep over de toekomstbestendigheid van het instrument.
Ongeplande of ongewenste zwangerschappen zijn vooral een probleem bij kwetsbare vrouwen (dak-/thuisloos, illegaal, verstandelijk beperkt, verslaafd, psychisch belast, etc.). Het leidt vaak tot gecompliceerde zwangerschappen, prenatale beschadiging, postnataal toezicht of tenslotte uithuisplaatsing.
De NIX zonder ID campagne is dit jaar van 17 mei tot 1 juni. Met deze campagne vraagt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aandacht voor de norm NIX18: niet roken, niet drinken. Doet uw gemeente ook (weer) mee?
In januari kwam het netwerk Child Friendly Cities bijeen, samen met wethouders, raadsleden, professionals en jeugdinstellingen. Doel van deze overlegbijeenkomst was om met elkaar het positief jeugdbeleid goed op de kaart te zetten én in de nieuwe raadsperiode op de agenda houden van alle gemeenten.