Het Aanvullingsbesluit geluid sluit onvoldoende aan bij het stelsel Omgevingswet. Dit leidt tot problemen in de uitvoering en beperkt de bestuurlijke afwegingsruimte. Ook is er nog onvoldoende inzicht in de financiƫle gevolgen voor gemeenten door de nieuwe taken.
De internetconsultatie voor het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is 25 februari gestart. Met de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid wil het kabinet de geluidsregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen inbouwen in het stelsel van de Omgevingswet.
Bij de gemeente Utrecht speelt de bruidsschat de hoofdrol bij een project over geluid. Sarah Ros gaat in dit 4e filmpje op bezoek bij deze gemeente en vraagt adviseur Reinier Balkema naar hun aanpak, wat hij onderweg is tegengekomen en wat het resultaat is.
Denk mee met uw collega's en stel uw eigen vragen op gebied van milieu in de nieuwe groep Milieu op het ROM-netwerk.
Vernieuwd bericht In het kader van de Omgevingswet wordt een nieuwe saneringsregeling voorbereid. Bij deze nieuwe regeling zijn ook nieuwe criteria van toepassing om voor sanering in aanmerking te komen.
De internetconsultatie van de wetswijziging van de Wet milieubeheer voor een maximaal budget voor het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) is gestart. Het ministerie van IenM wijzigt de wet om prioritering van de maatregelen voor de geluidsanering bij rijksinfrastructuur mogelijk te maken.