Om dicht bij inwoners te komen, moeten we elkaar verhalen blijven vertellen; over wat er bij gemeenten, in het land en bij bestuurders leeft. Hiermee opende 1 juli het webinar 17 miljoen mensen en 1 boodschap – Lessen van Corona voor de nieuwe verscheidenheid.
De demonstraties van de afgelopen tijd laten zien dat discriminatie en racisme veel mensen raken. Het ministerie van SZW wil samen met gemeenten lokaal maatschappelijk initiatief stimuleren, gericht op het voorkomen van discriminatie naar herkomst en bevorderen van samenleven.
Nederlandse gemeenten kennen een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Deze veranderingen brengen nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar. Hoe gaan gemeenten om met de verscheidenheid van hun bevolking?
Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) is gestart met een podcastserie 'Inspirerende denkers en doeners over diversiteitsvraagstukken'. In 6 afleveringen spreken verschillende gasten over uiteenlopende onderwerpen. De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga trapt af.
Hoe gaat u als bestuurder om met een snel veranderende bevolkingssamenstelling? Hoe vinden expats, internationale studenten, arbeidsmigranten, vluchtelingen en statushouders hun weg? Op het nieuwe forum Diversiteit ontmoet u collega-gemeenten om te sparren over samenleven in verscheidenheid.
‘Was een expat in je straat vroeger interessant en goed voor je woningwaarde, nu is er ergernis omdat de schoolbrief opeens in het Engels is’. Hiermee schetste de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu voor zo'n veertig bestuurders en medewerkers het vraagstuk van de toenemende internationalisering.
Delft en Eindhoven lijken op het oog veel op elkaar: sterke kenniseconomie, technische universiteit en een zeer diverse bevolking. Hoe gaan beide steden om met de publieke en politieke opgaven van diversiteit?
'Relax, dit is Rotterdam’. En: 'Wij Amersfoort’. Zomaar twee manieren hoe gemeenten omgaan met de toenemende diversiteit van hun inwoners. Met als gemeenschappelijk kenmerk: Erken diversiteit als gegeven, met mooie en minder mooie kanten. En werk van daaruit aan eenheid en verbinding.
De gemeente Rotterdam is gestart met het diversiteitsprogramma Relax, dit is Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst Hoe lokale identiteit deuren opent, op 2 oktober, vertelt de Rotterdamse wethouder integratie, Bert Wijbenga, over de ervaringen tot nu.
Hoe kan de lokale identiteit bijdragen aan onderlinge verbinding binnen uw gemeente? Op 2 oktober bent u welkom in Amersfoort om hierover met collega-bestuurders van gedachten te wisselen. En laat u inspireren door onder andere schrijver Rodaan Al Galidi en hoogleraar Maurice Crul.