Delft en Eindhoven lijken op het oog veel op elkaar: sterke kenniseconomie, technische universiteit en een zeer diverse bevolking. Hoe gaan beide steden om met de publieke en politieke opgaven van diversiteit?
'Relax, dit is Rotterdam’. En: 'Wij Amersfoort’. Zomaar twee manieren hoe gemeenten omgaan met de toenemende diversiteit van hun inwoners. Met als gemeenschappelijk kenmerk: Erken diversiteit als gegeven, met mooie en minder mooie kanten. En werk van daaruit aan eenheid en verbinding.
De gemeente Rotterdam is gestart met het diversiteitsprogramma Relax, dit is Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst Hoe lokale identiteit deuren opent, op 2 oktober, vertelt de Rotterdamse wethouder integratie, Bert Wijbenga, over de ervaringen tot nu.
Hoe kan de lokale identiteit bijdragen aan onderlinge verbinding binnen uw gemeente? Op 2 oktober bent u welkom in Amersfoort om hierover met collega-bestuurders van gedachten te wisselen. En laat u inspireren door onder andere schrijver Rodaan Al Galidi en hoogleraar Maurice Crul.
Wat gebeurt er lokaal op het gebied van diversiteit en inclusie waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen? We zetten voor u aanpakken, discussie, onderzoek en advies op een rij.
De diversiteit naar herkomst is in korte tijd flink toegenomen en verschilt tegelijk lokaal van karakter. Gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het nieuwe programma Divers & Inclusief gaat gemeenten bij deze opgaven ondersteunen.