In januari kwam het netwerk Child Friendly Cities bijeen, samen met wethouders, raadsleden, professionals en jeugdinstellingen. Doel van deze overlegbijeenkomst was om met elkaar het positief jeugdbeleid goed op de kaart te zetten én in de nieuwe raadsperiode op de agenda houden van alle gemeenten.
Een gezondere openbare ruimte. Hoe kan onderzoek daarbij helpen? Wat zijn de effecten van de inrichting van de openbare ruimte op gezondheid, gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? ZonMw stelt geld beschikbaar om dat uit te zoeken.
Het netwerk Child Friendly Cities bevordert positief en innovatief jeugdbeleid. Het is er voor iedereen: gemeenten, jeugdorganisaties, netwerkpartners in het jeugdbeleid en álle andere geïnteresseerden. Wilt u zich ook aansluiten bij dit netwerk? Begin met het lezen van de informatiefolder!
Het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities en de stad Utrecht heten u van harte welkom voor een werkbezoek aan Utrecht over het thema Kinderrechten in gemeentelijk (jeugd)beleid. Hoe geeft deze gemeente hier vorm aan? Ga met ons mee op ontdekkingstocht in de stad!
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit bekijken speel- en beweegroutes. De uitkomst moet duidelijk maken of dergelijke routes bijdragen aan het buiten spelen en bewegen en aan aantrekkelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid en een goede sociale interactie in de wijk.
Kinderen weten heel goed wat nodig is voor een kindvriendelijke stad. Zij kunnen zèlf uitleggen wat zij nodig hebben in de openbare ruimte en rendabele keuzes maken. Hoe betrek je kinderen? Daar gaat het over op dit seminar 19 en 20 juni in Rotterdam, via het European Network Child Friendly Cities.
De gemeente Hoogeveen maakt onderdeel uit van het Nederlandse netwerk Child Friendly Cities. In dit kader kwamen bestuurders en ambtenaren op 19 mei voor een werkbezoek om het Hoogeveense positieve en innovatieve jeugdbeleid van dichtbij mee te maken.
Na een succesvol werkbezoek van Child Friendly Cities in februari aan Rotterdam nodigen wij u uit voor een tweede werkbezoek op 19 mei. Namens wethouder Gert Vos bent u welkom in de kindvriendelijke gemeente Hoogeveen, waar u de innovatieve aanpak 'Jong Hoogeveen' kunt bekijken.
De online campagne ‘Met een beetje risico komen ze er wel' is gestart. Met deze campagne attendeert Veiligheid.nl ouders met kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 jaar op de voordelen van risicovol spelen. Daarmee help je kinderen meer zelfvertrouwen te krijgen.
Uit de enquête Speelruimte en Speelinfrastructuur onder Nederlandse gemeenten blijkt dat alle deelnemers spelen in de openbare ruimte stimuleren. Hoewel gemeenten aangeven dat de budgetten dalen, houden zij spelen op de agenda. De enquête is gehouden door de Branchevereniging Spelen en Bewegen.