De VNG maakt zich zorgen over de herstelaanpak van de staatssecretaris van Financiën voor de toeslagenaffaire. Helder en eerlijk communiceren met gedupeerde ouders is wat ons betreft de eerste stap om het vertrouwen in de overheid te herstellen. De VNG heeft het kabinet voorstellen gedaan voor het vervolg.
Bureau Wsnp, onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand, volgt als landelijk kenniscentrum rondom de Wsnp en schuldenproblematiek alle ontwikkelingen binnen de schuldhulpverlening. Daarom inventariseert Bureau Wsnp alle Nederlandse projecten in dit kader. Bent u betrokken bij een dergelijk project? Of kent u...
Per 1 januari 2021 zijn de bedragen voor de beslagvrije voet herzien. In artikel 475 da, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staan de maximumbedragen die gelden als beslagvrije voet. Deze bedragen zijn afhankelijk van verschillende factoren (bijstandsnorm, toeslagen).
Door een wetswijziging wordt B&W per 1 april 2021 verantwoordelijk voor de afvoer en opslag van ontruimde inboedels van woningen. De VNG werkt samen met gemeenten en gerechtsdeurwaarders aan een handreiking om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van deze wetswijziging.
De verwachting is dat zo’n 65.000 ondernemers te maken krijgen met schulden als gevolg van de coronacrisis op het moment dat de steunmaatregelen van de overheid zijn afgelopen volgens branchevereniging NVVK.
Het kabinet wil het grote onrecht dat ouders is aangedaan in de kindertoeslagaffaire zo veel mogelijk herstellen en soortgelijke fouten in de toekomst voorkomen. Dit zijn goede intenties, maar de VNG ziet dat deze voor de gedupeerde ouders weer teniet worden gedaan. Het is niet uit te leggen dat de...
Het kabinet laat zien dat zij serieus stappen wil zetten om de door haar in het verleden gemaakte fouten in de kinderopvangtoeslagenaffaire te herstellen en in de toekomst te voorkomen. Dit is een eerste stap om bij de gedupeerde ouders het vertrouwen in de overheid als geheel te herstellen.
Op 2 februari spreekt de Tweede Kamer over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen. De VNG en Divosa benadrukken in een brief dat onze kwetsbare inwoners gebaat zijn met een systeem dat zich kenmerkt door duidelijkheid, transparantie en eenvoud.
Sierdjan Koster, Universitair Hoofddocent van de RUG presenteerde op een themadag van VNG en Schouders Eronder zijn onderzoek naar de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt. Zijn conclusie: Het is zinvol om na te denken over een meer duurzame aanpak om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het...
Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De kern van het wetsvoorstel bestaat uit een vereenvoudigd model om de beslagvrije voet te berekenen, zodat het bestaansminimum wordt gegarandeerd wanneer er sprake is van beslag of verrekening op het inkomen. De...