Met de inwerkingtreding van de Woo als vervanger van de Wob in mei van dit jaar, start deze maand officieel het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Maar hoe gaat dit college advies geven? Daar gaan we over in gesprek tijdens de 6e Week van Grip van 3 tot en met 10 november 2022.
Uit het rapport ‘Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen’ blijkt dat de uitvoering van de wet beter kan, maar dat het nog veel belangrijker is om de omstandigheden waaronder jeugdbeschermers hun werk doen te verbeteren.
Op 5 september 2022 heeft minister Van Gennip van het ministerie van SZW een brief aan de Tweede kamer gestuurd over de (aanpak van) de personeelstekorten in de kinderopvang. De VNG is verheugd dat de minister op verschillende vlakken stappen onderneemt om het personeelstekort aan te pakken.
Op 10 november is de Fabrique in Utrecht de basis voor het Jaarevenement van VNG Realisatie. Daar willen we graag met gemeenten in gesprek over een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. Wat is hierbij onze koers? En hoe houden we die vast?
De startdag voor de nieuw samengestelde commissies, colleges en bestuur is verplaatst van 9 september naar vrijdag 7 oktober, omdat de kandidaatstellingsprocedure wordt verlengd. De kandidaten krijgen in de week van 19 september bericht of ze worden voorgedragen.
Het Instituut Publieke Waarden (IPW) heeft in opdracht van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis onderzocht hoe het werken volgens de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid zich verhoudt tot de eigen Doorbraakmethode.
Het pgb-fraudebarrièremodel helpt uw gemeente om fraude met pgb’s te voorkomen of snel te signaleren. In deze vernieuwde handreiking worden maar liefst 29 barrières toegelicht. De handreiking vervangt de versie van januari 2020. Hierin werden 11 barrières toegelicht. De opzet blijft hetzelfde.