'Kwetsbare jongeren zijn nog altijd onvoldoende beschermd tegen uitbuiting.' Met deze zorgwekkende uitspraak presenteert Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019.
Wilt u aan de slag met het duurzaam herinrichten van civiele werken in uw gemeente? Sluit dan aan bij de expeditie van 10 publieke opdrachtgevers die tips en ervaringen uitwisselen. De gemeente Nijmegen deelt concrete lessen over aanzienlijke besparingen bij de herinrichting van de Malderburchtstraat.
In de week van 5 oktober gaven softwareleveranciers overheden inzicht in hun aanbod van Omgevingswet software. Deze demo's werden goed ontvangen; er volgen meer demonstraties van dienstenleveranciers en van oefensoftware.
De VNG vraagt bij de Tweede Kamer aandacht voor het probleem dat gemeenten hebben met bodemvervuiling. Het is een absolute voorwaarde dat de financiën en de governance goed geregeld zijn voordat de Omgevingswet in werking treedt per 2022. Anders is de stelselwijziging naar onze mening een te groot risico.
Op onze fora kunnen gemeenteambtenaren met elkaar in contact komen en vragen stellen. Op het gebied van onderwijs worden de fora voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en voor- en vroegschoolse educatie veel gebruikt. Nu is er ook een forum voor alle andere onderwerpen rondom onderwijs.
Het Comité van de Regio’s heeft deze week een aantal ontwerpadviezen goedgekeurd, waaronder 5 vanuit de Nederlandse delegatie. Daaronder was het ontwerpadvies van Guido Rink, wethouder Emmen, over kunstmatige intelligentie.
Uit het tussenrapport van de inspecties IGJ en JenV blijkt dat gemeenten en GI’s het afgelopen half jaar grote stappen hebben gezet om de hulp aan kinderen met een kinderbeschermingsmaatregel te verbeteren, maar dat er nog steeds kinderen zijn die niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dit moet op korte...
Het Rijk zet met de structurele stikstofaanpak stevig in op het noodzakelijke natuurherstel. De VNG moedigt het kabinet aan hier fors op door te pakken. De plannen missen wel ontwikkelingsruimte om de enorme woonopgave te realiseren.
Het programma Schouders Eronder wil professionals in de schuldhulpverlening faciliteren en bijdragen aan het vergroten en verstevigen van hun vakmanschap. Dat doen zij onder andere in met leernetwerken.
Deze week is de European Local Democracy Week (ELDW), een pan-Europees initiatief gericht op het stimuleren van lokale democratie en participatie. Op 15 oktober 1985, vandaag dus precies 35 jaar geleden, werd het Europees Handvest voor Lokale Autonomie vastgesteld door de lidstaten.