Per 1 juli 2021 wordt de waarde per punt voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in de beroeps- en hoger beroepsfase met 40% verhoogd van € 534 naar € 748. Deze verhoging geldt echter niet voor WOZ-zaken.
Corona heeft onevenredig veel impact op het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom roept de VNG alle gemeentebestuurders op om met hen in gesprek te gaan. In de week van 1 tot 5 februari 2021 geven we aan deze dialoog een grote boost.
Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen ook in 2021 via de chat rechtstreeks om advies vragen bij een medewerker van Veilig Thuis. De tijdens de coronacrisis geïntroduceerde chatmogelijkheid is verlengd tot - in ieder geval - eind 2021.
Van 1 februari tot en met 5 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2020 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2020.
Gemeenten kunnen weer gebruikmaken van WhatsApp For Business. Facebook (eigenaar van WhatsApp) heeft haar beleid aangepast en staat het gebruik ervan door gemeenten weer toe. Dat blijkt uit gesprekken die VNG Realisatie heeft gevoerd met Facebook.
Per 1 januari 2021 is de Wet toeristische verhuur van woonruimte in werking getreden. Met deze wet kunnen gemeenten de toeristische verhuur beter reguleren. De VNG zal nog voor de zomer met een modelverordening komen, als onderdeel van de huisvestingsverordening.
Het bewustzijn over de aanpak van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) neemt toe en dat is voor gemeenten een goede ontwikkeling. Gebleken is dat zowel in de regelgeving als in de uitvoeringspraktijk een stevige verbeterslag noodzakelijk is. De VNG en IPO starten daarom met het project ‘ZZS decentraal’.
Vanaf vandaag kunnen burgers, bedrijven en overheidsorganisaties terecht bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) voor het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.
Het subsidieplan cultuur 2021-2024 is van start gegaan met € 413 miljoen per jaar. Het Rijk geeft ook - vooralsnog tot 1 juli 2021 - coronacompensatie voor de landelijk gesubsidieerde instellingen en € 150 miljoen via de gemeenten voor de lokale cultuur.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op woensdag 9 december 2020. Op de agenda stonden onder andere de onderwerpen: terugblik heisessie College voor Arbeidszaken, onderhandelingen Cao Gemeenten en Cao SGO en de Wet Banenafspraak.