Hoe kan een gemeente het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB vertalen naar haar begroting en beleidsplannen? VNG Risicobeheer ontwikkelt samen met andere partijen een bijsluiter op het CEP voor gemeenten.
Gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari hebben aangemeld voor de Catshuisregeling, krijgen uiterlijk 1 mei het bedrag van € 30.000 overgemaakt.
De website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) is live gegaan. Iplo.nl is de nieuwe website voor experts met vragen over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet in de praktijk.
Geweld en mishandeling van hulpverleners terugdringen en Nederlanders ervan doordringen dat agressief gedrag richting hulpverleners nooit wordt getolereerd. Dat is het doel van de Taskforce Onze hulpverleners veilig die gisteren van start ging en een daarbij een actieplan lanceerde.
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft de notitie 'Tozo-aandachtspunten voor de verantwoording 2020 en de accountantscontrole' en de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de Tozo-webinars op 3 en 5 maart gepubliceerd.
De VNG-modelverordeningen bevatten regels over de fysieke leefomgeving en worden aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Lees hier meer over de aanpak en wanneer u modelverordeningen kunt verwachten.
Voor opgroeiende kinderen en jongeren hebben de coronabeperkingen grote invloed op hun sociale, mentale en fysieke ontwikkeling. Het is fijn dat de scholen weer open kunnen en er ook weer activiteiten als buitensporten en scouting plaatsvinden.
De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen is geactualiseerd. Dat geldt ook voor de modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. De teksten van beide uitgaven zijn toegespitst op de hedendaagse praktijk.
Elke gemeente is bezig met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Vanuit de VNG werken wij nu aan de voorbereiding op het Bestuurlijk Overleg met de minister op 21 april.
In maart organiseerde de VNG, samen met het ministerie van BZK, diverse informatiesessies om uitleg te geven over het verdeelvoorstel. De pdf’s van deze presentaties zijn nu online gezet door BZK.