Nieuws
Vanaf nu tot en met 1 december 2023 kunt u uw project of initiatief aanmelden voor GemeenteDelers 2024. Dit is de vierde jaargang van onze landelijke competitie voor bewezen goede oplossingen waar inwoners en ondernemers, gemeenten en regio’s beter van worden. In dit artikel delen we tips voor het aanmelden.
Gisteren werd bekend welke structurele oplossing er is voor alleenverdienende huishoudens. VNG heeft gepleit voor een structurele oplossing voor deze groep. Het is positief dat het demissionaire kabinet deze oplossing voor de Eenverdienersproblematiek uitwerkt. Gemeenten pakken ook hun verantwoordelijkheid.
Vanaf 18 september 2023 is het eindresultaat van de Vergunningcheck binnen het Omgevingsloket meer gericht op de acties die u als gebruiker te doen heeft, dan op de vraag of een vergunning nodig is.
Corporaties en zorgaanbieders kunnen sinds 15 september subsidie aanvragen om zorggeschikte woningen met sociale huur te realiseren, via nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed. Door de vergrijzing en stijgende wachtlijsten voor intramurale verpleegzorg is het belangrijk dat dit voorrang krijgt.
De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen per 2026 staat op dit moment niet op de Tweede Kamerlijst met controversiële onderwerpen. Dit betekent dat de voorbereidingen voor deze wetswijziging vooralsnog doorgaan.
De VNG, WSGO en de vakbonden hebben 18 september de inzetbrieven uitgewisseld voor de cao 2024. De inzet van de gemeentelijke werkgevers is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover.