Jeugdbeschermers moeten soms ingrijpen bij een gezin dat als agressief bekend staat. Dan kan de veiligheid van de jeugdbeschermers in gevaar komen. In zulke situaties kan het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB) ingezet worden.
Vanaf 1 juli 2021 wordt voor gemeenten (en provincies, waterschappen en hun gemeenschappelijke regelingen) met een begrotingstotaal tot 500 miljoen euro de drempel voor het verplicht schatkistbankieren verhoogd naar 2% van het begrotingstotaal met een minimum van 1 miljoen euro.
De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en VNG Risicobeheer worden strategische partners. De samenwerking is gericht op het uitwisselen van kennis en netwerken.
Na het verschijnen van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 nam het kabinet aanvullende maatregelen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Gemeenten ontvangen een brief over het financiële effect van deze middelen voor zover deze via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld.
U bent van harte uitgenodigd voor het VNG Jaarcongres 2021. Het online congres vindt plaats op woensdagochtend 16 juni, van 9.30 tot 13.00 uur.
De fondsbeheerders hebben in een brief aan de Kamer laten weten dat zij verwachten begin juni met een aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds te komen. Eerder werd verwacht dat dit al in april gereed zou zijn.
Wil uw gemeente in aanmerking komen voor het uitvoeringsbudget voor uw lokaal preventieakkoord of lokale preventieaanpak in 2021? Dan is een positief advies van de kerngroep Lokale Preventieakkoorden noodzakelijk. U kunt nog tot en met 30 april een adviesaanvraag indienen.
Recente ontwikkelingen, nieuws, ervaringsverhalen en andere inspiratie deelt het Verbetertraject Toegang via een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt opgesteld door Movisie die deze keer onder meer sprak met Léon Sonnenschein over het 'pettenvraagstuk' van wijkteammedewerkers.
Gemeenten Dronten, Texel en Rotterdam hebben hun werkplaats afgerond. Bent u benieuwd naar de ervaringen van deze gemeenten? Download dan hier het overzicht met bevindingen.
De financiële huishouding van gemeenten ontwikkelt zich in een zorgelijke richting door de groeiende druk van het sociaal domein. Dat wordt weer bevestigd door een onderzoek van onderzoeks- en adviesbureau BDO op basis van een analyse van de gemeentelijke jaarrekeningen over 2019.