Naar aanleiding van het INC. Festivalthema 'Onbeperkt Bewegen' heeft het ministerie van VWS in samenwerking met de gemeenten Zwolle en Amersfoort een podcast gemaakt met als onderwerp: toegankelijke openbare ruimte. Een aanrader voor iedereen die werkt aan een betere toegankelijkheid van de openbare ruimte.
De Tweede Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten aangenomen. Deze wet maakt het gemeenten mogelijk te experimenteren met een kleiner, beter hanteerbaar stembiljet.
'Nederlandse gemeenten moeten meer doen voor fietsers met een fysieke beperking.' Dat stelt de Fietsersbond in een rapport dat verscheen in de Week van de Toegankelijkheid.
Het College van Dienstverleningszaken vergaderde digitaal op woensdag 29 september 2021. Op de agenda stond onder andere: Common Ground, het jaarplan GGU en de collectieve datadeals en datatoepassingen.
Wilt u de toegang tot en het verstrekken van hulpmiddelen verbeteren? Maak dan gebruik van nieuwe handreikingen en brochures die zijn ontwikkeld door werkgroepen in het project Verbeteragenda hulpmiddelen.
Met volwassen verzekeringsmanagement kunnen gemeenten geld vrij spelen voor preventie. Directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer schrijft in zijn blog over de omslag van denken in verzekeringen en polissen naar integrale (collectieve) risicobeheersing.
Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Maar er zijn ook mensen die moeite hebben met lezen.
Met een wijziging van de Jeugdwet en de Wmo 2015 wordt het aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger. Vooruitlopend op deze wetswijziging is een handreiking opgesteld die gemeenten straks kunnen gebruiken om de ruimte van deze wetswijziging zo goed mogelijk te benutten.
Kennisinstituut Movisie heeft, in opdracht van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, een handreiking ‘Kwaliteitskaders en -standaarden bij inkoop jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning’ opgesteld.
Toezichthouders vervullen een belangrijke rol bij de kwaliteit van de hulp en ondersteuning die inwoners ontvangen. Deze week lanceert VNG Naleving de nieuwe kosteloze e-learning Wmo voor toezichthouders kwaliteit.