Slimme verkeerslichten die communiceren met vrachtwagens. Dat voorbeeld rond verduurzaming van mobiliteit kwam aan de orde tijdens het derde Leercafé RMP Klimaat. Daarin presenteerde de Metropoolregio Rotterdam Den Haag haar Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP).
De VNG krijgt regelmatig vragen over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording: blijft de ingangsdatum of komt er uitstel? Het ministerie van BZK gaf recent meer duidelijkheid hierover. De koers is nog steeds invoering ingaande controlejaar 2021. Uiteraard afhankelijk van de parlementaire behandeling.
Het overgrote deel van de raadsleden is onbekend met de mogelijkheid om verlof op te nemen voor het doen van raadswerk. Slechts een kwart van de raadsleden kent de wettelijke mogelijkheid om verlof op te vragen.
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet, inclusief de aanpassingen van de Tweede Kamer. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor 3 maanden.
De verlaging van de snelheid in de bebouwde kom van 50 km/h naar 30 km/h gaat zeer waarschijnlijk leiden tot minder slachtoffers. De VNG vindt dit een positieve ontwikkeling en wil daarom samen met het Rijk, andere wegbeheerders en betrokken partijen zoals het SWOV, dit uitwerken.
De VNG is geen voorstander van het wetsvoorstel handhaving kraakverbod. Het wetsvoorstel leidt niet tot een verbetering van de handhaving van het kraakverbod en gaat ten koste van de handhavingscapaciteit op andere thema’s. Dat melden we in een brief aan de Tweede Kamer.
Op 9 november behandelt de Tweede Kamer de begroting van van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op wonen en ruimte. In een position paper geeft de VNG het gemeentelijk standpunt op 5 onderwerpen mee.
Zes Nederlandse jongeren overhandigden op 24 oktober het 'Hague Youth Manifesto' aan de Verenigde Naties. Het manifest roept op tot meer actie tegen ongelijkheid en klimaatverandering, en voor solidariteit en meer inspraak voor jongeren in de VN. Abdulqawi A. Yusuf, president van het Internationaal...
Het werken met een raadsrapporteur volgens de methode-Duisenberg pakt positief uit voor gemeenteraden. De informatiepositie van de raadsleden wordt beter en raadsleden krijgen meer inzicht in wat ze willen weten. Raadsleden kunnen daardoor hun controlerende taak beter uitvoeren.
Gemeenten en provincies met partnerschappen in China willen graag meer weten over de inrichting en het functioneren van de Chinese overheid. Dat bleek uit een behoefteonderzoek van VNG eerder dit jaar. Daarom organiseren we een reeks bijeenkomsten; op 27 oktober vond de eerste plaats.