Significant Public doet onderzoek naar de positie, rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenten en zorgkantoren bij de uitvoering en organisatie van de cliëntondersteuning. In het kader van het onderzoek zijn er in oktober digitale bijeenkomsten voor uitvoeringsprofessionals en ervaringsdeskundigen.
Om gemeentelijke websites nog toegankelijker te maken, heeft de VNG samen met gemeenten en stichting Lezen en Schrijven een set van begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve modelteksten met bijbehorende iconen ontwikkeld.
Ruim 100 gemeenten en 70 ondernemersvertegenwoordigingen deden al mee aan het onderzoek Landschap van Ondernemersdienstverlening. De VNG streeft naar minimaal een verdubbeling zodat er een complete foto ontstaat van de dienstverlening vanuit gemeenten richting ondernemers.
De officieuze tarieven voor reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten voor 2023 zijn gecorrigeerd met 0,1 procentpunt. Dit leidt tot wijziging van de maximumtarieven die gemeenten in 2023 in rekening kunnen brengen.
De digitale instrumentengids Dennis brengt helderheid in werkgeversdienstverlening aan. Het helpt de arbeidsmarktregio’s in ons land met het harmoniseren van uitvoeringsafspraken. Hoe werkt het nu in de praktijk?
Voor het eerst is door het Commissariaat van de Media onderzoek gedaan naar het gebruik van alle online en offline gebruikte lokale informatiebronnen, dit is per streek voor heel Nederland in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport werd op 29 september gepresenteerd.
In het regeerakkoord staat dat budget wordt vrijgemaakt om lokale omroepen te professionaliseren. Via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek kan nu tot 24 oktober subsidie worden aangevraagd door lokale omroepen voor nieuwe professionaliseringtrajecten en trainingen van hun (vrijwillige) medewerkers.
Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft op 28 september in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid gegeven over de toekomst van de verwijsindex risicojongeren (VIR). In deze brief schrijft de staatsecretaris dat hij de VIR als wettelijke verplichting uit de Jeugdwet wil schrappen.
Hoe kunnen digitalisering, samenwerking en een andere kijk op dienstverlening gemeenten helpen om de uitvoering in het domein Werk op een hoger plan te tillen? Dat en nog veel meer gaan we samen beproeven tijdens een speciaal Werkdomein congres, onderdeel van het VNG Realisatie Jaarevenement 2022.
Wat zijn belangrijkste kabinetsvoornemens in de rijksbegroting 2023 voor gemeenten? In onze ledenbrief geven we daarvan een beknopte samenvatting. Voor sommige voornemens is er extra budget en voor een paar onderwerpen blijven de financiën achterwege.