Welke stappen in CO2-reductie kunnen gemeenten zelf zetten, op weg naar de vermindering met 49% die in het Klimaatakkoord is afgesproken? Marloes Borsboom-Turabaz van de VNG en de Soestse wethouder Nermina Kundić vertellen over de tool die deze reductie meetbaar maakt en over het VNG-ondersteuningsprogramma.
De burger, het collectieve geld en de beroepscrimineel. Drie gegronde redenen voor gemeenten om een tandje bij te zetten in de strijd tegen zorgfraude. Dat zegt Otwin van Dijk, burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Is dat complex? Zeker! Mogelijk? Ja, helemaal met het rapport over zorgfraude in de...
De invoering van het abonnementstarief leidt aantoonbaar tot een aanzuigende werking op Wmo-ondersteuning, vooral huishoudelijke hulp. Toch weigert het kabinet gemeenten volledig te compenseren voor de extra kosten. Wat de VNG betreft, is hiermee de grens bereikt.
In navolging van het wetsvoorstel Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 zijn ook het Tijdelijk besluit en de Tijdelijke regeling verkiezingen COVID-19 ter consultatie voorgelegd. Deze bevatten vooral regels voor de uitvoering van een aantal bepalingen uit de Tijdelijke wet.
De Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee. Gemeenten willen hun inwoners en ondernemers - als initiatiefnemer of belanghebbende - hier zo goed mogelijk over informeren. Het programma Aan de slag heeft daarom met onder andere de VNG, de toolkit Omgevingswet gelanceerd.
De Tweede Kamer behandelt in de week van 2 november de begroting van Economische Zaken en Klimaat. Reden voor de VNG om de Kamerleden via een position paper 4 punten onder de aandacht te brengen: het Groeifonds, aanbesteden, de SDE++ en RES-projecten, en de Postcoderoosregeling.
De VNG doet opnieuw een dringend beroep op het kabinet om gemeenten structureel meer financiële ruimte te geven. Dat schrijven we in een brief aan het kabinet, waarin de boodschap van de Algemene Ledenvergadering van 25 september wordt doorgegeven.
Het onderzoek over de structurele middelen voor jeugdhulp moet een antwoord geven op de vraag welke structurele middelen gemeenten nodig hebben om de taken op basis van de jeugdwet goed uit te voeren en welke maatregelen helpen het tekort te verkleinen. Graag delen we de voortgang van het onderzoek.
Een ondersteuningsnetwerk van 4 bestuurlijke ambassadeurs gaat gemeenten en regio’s begeleiden bij bestuurlijke vraagstukken en opgaven rond de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO).
Het VNG-bestuur stelt de Buitengewone ALV op 27 november 2020 uit tot februari 2021. Dit betekent ook uitstel van de formele benoeming van een groot deel van de voorgedragen kandidaten voor VNG-bestuur en -commissies. De bestuurdersdag gaat op 27 november wel door.