De VNG is in het algemeen ingenomen met de plannen van het kabinet als het gaat om wonen. Nu komt het aan op de uitvoering. Gemeenten zijn al volop bezig met bouwplannen en kunnen daarbij een steuntje in de rug gebruiken. We geven de Kamer voor het commissiedebat van 29 september enkele aandachtspunten mee.
Gemeenten zetten graag met provincies en rijk de schouders eronder zetten om voldoende hernieuwbare energie op te wekken. In onze inbreng voor het debat over elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES vragen de VNG en IPO om de belemmeringen hiervoor, zowel technisch als in regelgeving, weg te nemen.
Van 10 t/m 13 oktober vindt de 20e editie van de Europese Week van Steden en Regio’s plaats. Het thema van dit jaar is 'nieuwe uitdagingen voor de cohesie in Europa'. U kunt dit jaar vanuit huis of kantoor digitaal deelnemen aan diverse bijeenkomsten. Ook vinden er enkele bijeenkomsten in Brussel plaats.
De jaarlijkse Staat van de Europese Unie uitgesproken door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, stond vooral in het teken van de Russische inval in Oekraïne en de energiecrisis. Ook is er kort vooruitgeblikt naar de acties en plannen van de EU voor het jaar 2023.
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zijn er overal in Nederland coalities gevormd. Aan die coalities liggen akkoorden ten grondslag. In opdracht van de VNG onderzocht kennis- en netwerkorganisatie Platform31 die akkoorden op inhoud met behulp van automatische tekstanalyse.
Op verzoek van minister Bruins Slot (BZK) brachten de VNG, NVVB en het NGB onlangs advies uit over het conceptwetsvoorstel 'toevoeging pandemieafdeling Kieswet'. Dit wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen die in tijden van een pandemie van kracht worden om verkiezingen veilig te kunnen organiseren.
De Hervormingsagenda Jeugd en toekomst Wmo moeten lokáál inhoud krijgen. Door bijvoorbeeld je sterk te maken voor een praktijkondersteuner bij de huisarts. Door in gesprek te gaan met inwoners over hun eigen verantwoordelijkheid. Door lokale verordeningen te benutten om jeugdhulp af te bakenen.
Er hadden zich ruim 630 kandidaten aangemeld voor de vacatures in bestuur en commissies. Daaruit heeft de Voordrachtscommissie een keuze gemaakt. Het bestuur van de VNG heeft de kandidaten op 22 september tot waarnemer benoemd. Het waarnemerschap geldt tot aan de Najaars ALV van 2 december.
Hoe zorgt u dat innovaties op het gebied van digitale dienstverlening van uw gemeente ook ethisch verantwoord zijn? De gemeente Enschede legde de ‘pilot inkomensverrekeningsapp’ voor aan een ethische commissie. Met een verrassend resultaat. Dick Laan neemt u in een video mee in zijn ervaringen.