Gemeentelijke werkgevers die medewerkers willen ontslaan vanwege reorganisatie of bedrijfseconomische redenen, moeten voor toestemming een verzoek indienen bij de Cao Ontslagcommissie voor de sector gemeenten. Onlangs heeft de ontslagcommissie de aanvraagformulieren hiervoor geëvalueerd en aangepast.
Wilt u via de gemeentelijke website cliënten met een aanvraag voor een Wlz-indicatie ggz (aangevraagd voor 1 januari 2021) informeren? We hebben daarvoor een algemene tekst beschikbaar.
In de nieuwe Wet inburgering worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Zij moeten binnen de wettelijke kaders invulling geven aan de gemeentelijke taken in het inburgeringsstelsel. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de 'Modelverordening nieuwe Wet...
Het kabinet wil het grote onrecht dat ouders is aangedaan in de kindertoeslagaffaire zo veel mogelijk herstellen en soortgelijke fouten in de toekomst voorkomen. Dit zijn goede intenties, maar de VNG ziet dat deze intenties voor de gedupeerde ouders weer teniet worden gedaan. Het is niet uit te leggen dat de...
PFAS in voedsel heeft mogelijk al bij lagere concentraties een negatief effect op de gezondheid, aldus de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). De minister van IenW kondigt daarom nieuwe normen aan. Dit betekent dat de PFAS-opgave voor gemeenten groter wordt dan eerder aangenomen.
Groepsverkrachting, sextortion en seksuele uitbuiting: het zijn vormen van seksueel geweld die jonge vrouwen en tienermeisjes meemaken. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen onderzocht in Amsterdam hoe deze meiden en jonge vrouwen beter beschermd kunnen worden.
- herhaald bericht - Onafhankelijke cliëntondersteuning helpt mensen om hun ondersteuningsbehoeften helder te krijgen en de juiste hulp te vinden. Wilt u samen met inwoners en professionals werk maken van de invulling aan cliëntondersteuning en het verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning?
Gemeenten zijn hard aan de slag om de continuïteit van de ondersteuning van een deel van haar ggz-cliënten te waarborgen. Deze groep deed in 2020 een aanvraag voor toetreding tot de Wlz per 1 januari 2021, maar ontving niet tijdig een toekenning of afwijzing.
De zestiende podcast van de serie ‘de Raad en de Omgevingswet’ gaat over de samenwerking van de Raad en de provincie. Pascale Georgopoulou gaat hierover in gesprek met Susanne Nolten, programmaleider bij de provincie Overijssel.
Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen gaan gemeenten in op een van deze zogenoemde fraudetactieken en hun fraudeaanpak. Deze keer is het de beurt aan Zwolle.