Op initiatief van gemeente Rheden is vorig jaar de eerste Schooldag van de duurzaamheid gehouden. Voor de dag is speciaal materiaal ontwikkeld , zoals een kindvriendelijke vertaling van de 17 Global Goals en informatieve filmpjes met bijvoorbeeld weerman Reinier van den Berg.
De eerste CONNECT-uitwisseling vond van 15 tot en met 19 mei 2017 plaats in Ghana. De gemeente Almere heeft de gemeente Agona West ondersteund op het thema leefomgeving, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Ruim veertig betrokkenen werkten mee aan herziening van de verouderde strategie op dit terrein.
Het High Level Political Forum for Sustainable Development is van 11 tot 19 juli in New York. Jaarlijks spreken deelnemers aan dit evenement over de voortang met de Sustainable Development Goals (Global Goals). Nederland is dit jaar bij de circa 30 landen met een vrijwillige voortgangsrapportage.
In de week van 16 tot en met 22 september vindt de Europese mobiliteitsweek 2017 plaats, met als thema: ‘Delen brengt je verder’. Rijkswaterstaat nodigt gemeenten uit op verschillende manieren activiteiten te houden op het gebied van duurzaam verkeer en vervoer in de Europese mobiliteitsweek.
VNG International ondersteunt de Jordaanse overheid bij het opzetten van een trainingsinstituut voor lokale overheden. Het instituut richt zich op de capaciteitsversterking van lokale overheden en andere belanghebbenden.
Door stijgende prijzen valt de bouw van scholen stil, dit is een veelgehoord signaal uit het werkveld. De VNG wil samen met de PO-Raad, VO-Raad en andere betrokkenen op zoek naar een oplossing. Partijen zijn benieuwd of gemeenten en scholen met de huidige normvergoeding uit de voeten kunnen.
Het KNCV Tuberculosefonds heeft de folder Tuberculose en contactonderzoek vertaald in het Tigrinya (de taal die onder meer in grote delen van Eritrea wordt gesproken).
Tot nu toe ondertekenden 74 gemeenten het Manifest Maatschappelijk verantwoord inkopen, met als doel de publieke inkoopkracht en opdrachtgeverschap te versterken. Gemeenten hebben van alle overheden het grootste aandeel in de publieke bestedingen: € 27 miljard per jaar aan producten en diensten.
Welke democratische waarden bepalen uw acties als bestuurder? Hoe maakt u bepaalde afwegingen in complexe, ruimtelijke ordeningsvraagstukken? Deelnemende bestuurders kregen bij het VNG-congres op 13 juni slechts deze vragen als inleiding in een computerspelomgeving.
Vanaf 2018 kunnen alle hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming zich registreren. De beroepsregistratie vloeit voort uit de Jeugdwet. Deze registratie is voor gemeenten van belang, omdat zij inkoper van jeugdhulp zijn, en soms ook werkgever van de professionals.