De beoogde inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering gaat naar 1 juli 2021. Dit maakte de minister van SZW in overleg met de VNG vandaag bekend.
Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd publiceerde afgelopen week de jaarrapportage: ‘Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuïstiek’. Het rapport biedt een inkijk in de aanpak van complexe casussen waarbij goede hulp niet direct voorhanden is.
Op dinsdag 24 maart kunt u om 13.00 uur live deelnemen aan het webinar 'De praktische vertaling van de Omgevingswet naar het VTH-proces'. Het webinar helpt u op weg bij de implementatie van de Omgevingswet voor het onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) binnen uw gemeente.
Gemeenten hebben een aantal opties op belastinggebied om ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. Welke maatregelen het meest effectief zijn, is een lokale afweging.
Wat zijn de belangrijkste trends binnen gemeentelijk internationaal beleid? Hoeveel stedenbanden zijn er nog en aan welke internationale (handels)bezoeken geven gemeenten prioriteit? Hoe vullen gemeenten de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN in? We horen het graag van u in onze enquête.
Het eerste voorstel van de Europese Commissie voor een nieuw te ontwikkelen EU-Afrika-strategie is een goede start, maar VNG International vindt wel dat hierin te weinig oog is voor de rol van lokale overheden. Wij gaan ons inspannen voor meer erkenning voor lokale overheden in deze strategie.
Projectontwikkelaars van woningbouwprojecten kunnen vanaf dinsdag 24 maart een vergunning aanvragen op basis van het stikstofregistratiesysteem. De VNG ziet dit als een belangrijke eerste stap waarmee de woningbouw deels weer op gang kan komen.
De Europese Commissie komt met een tijdelijk steunpakket van maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Lidstaten krijgen ruimere bevoegdheden waarmee ze kunnen voorkomen dat bedrijven in zwaar weer raken of zelfs failliet gaan.
Sinds de sluiting van scholen en kinderopvanglocaties coördineren gemeenten de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Dit doen zij samen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties, en zij worden daarin ondersteund door de VNG. De VNG heeft hierover veel vragen beantwoord.
Er komt opvang, onderwijs en begeleiding van leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. Gemeenten krijgen ook hier een coördinerende rol om te bepalen welke kinderen en jongeren hiervoor in aanmerking komen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met betrokken instanties.