De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die zoveel mogelijk wordt gevolgd.
Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 april 2020 in totaal 58.763 banen gerealiseerd voor mensen in de doelgroep banenafspraak. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 zijn er in het eerste kwartaal van 2020 3.029 minder banen. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.
Zoals bekend, zegde de VNG op 30 juni de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 op. De lokale educatie-activiteiten voor laaggeletterde volwassenen gaan ondertussen door en de VNG heeft overleg met het Rijk over landelijke verbeteringen.
Lokale economische ontwikkeling kan op veel verschillende manieren worden gestimuleerd. VNG International publiceert daarom 2 toolkits die de diverse opties beschrijven. Zij zijn geïnspireerd op de ervaring van VNG International met dit thema binnen het ASPIRE-project in Somalië.
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het rookvrij maken van hun eigen terreinen én plekken waar kinderen zijn. Uit recent onderzoek van de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij blijkt dat inmiddels 200 gemeenten zich inzetten op weg naar een Rookvrije Generatie.
Onlangs werd het Civil Society Partnership Facility for Resilience goedgekeurd, een project met als doel om de capaciteit van maatschappelijke organisaties in Sint Maarten te versterken. Dit heeft als doel wederopbouw en weerbaarheid op lokaal niveau te stimuleren.
Er is op dit moment een groot tekort aan geschikte woonvormen voor ouderen. Dat tekort groeit alleen maar door de vergrijzing. Met oog hierop is de Taskforce Wonen en Zorg opgericht. ANBO en ActiZ lanceerden onlangs een Toolkit woonopgave senioren.
Heeft u vragen over besluitvorming rond de regionale energiestrategieën? De brochure Regionale Energiestrategieën en besluitvorming verduidelijkt de positie van onder meer gemeenteraden binnen het RES-proces en geeft inzicht in de mogelijke varianten van besluitvorming bij de concept-RES en de RES 1.0.
Op 1 augustus 2020 treedt de wijziging van de Wet Bibob in werking. De VNG heeft zich sterk gemaakt voor deze wijziging, die is bedoeld om de aanpak van ondermijning te versterken en te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert.
Tegen welke uitdagingen lopen gemeenten aan bij het realiseren van een rookvrije omgeving? Denk bijvoorbeeld aan knelpunten op het gebied van het inbedden van de rookvrije omgeving in beleid, wetgeving of het handhaven van de openbare orde en veiligheid.