Mensen die door problematische schulden hun boetes niet kunnen betalen, krijgen voortaan een adempauze. Minister Dekker van Rechtsbescherming komt per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
In maart organiseert de VNG weer bijeenkomsten Banenafspraak in de regio. Op die dag krijgt u kort informatie over de stand van zaken na het tekenen van de Bestuurlijke Afspraken en na de Werkagenda.
De VNG is positief over een aantal wijzigingen in het conceptwetsvoorstel wijziging Wet BRP en Wet basisadministraties persoonsgegevens BES. Wij maken wel bezwaar tegen de wettelijke verplichting tot ambtshalve registreren van personen op een briefadres zoals deze nu staat in het conceptwetsvoorstel.
Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2019 in totaal 58.544 banen gerealiseerd voor mensen die vallen in de doelgroep banenafspraak. Dit blijkt uit de Regionale UWV-trendrapportage Banenafspraak.
Veel gemeenten lopen geld voor lokale verkeer- en vervoerstaken mis sinds dit geld als brede doeluitkering (BDU) in het provinciefonds wordt gestort. De VNG trekt hierover aan de bel bij de woordvoerders verkeersveiligheid in de Tweede Kamer, in de aanloop naar hun AO van 5 februari.
Hoe maken we Europa klaar voor het digitale tijdperk? Deze vraag stond centraal tijdens een symposium gistermiddag in de oude zaal van de Tweede Kamer. Hoofdgast was Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor digitale ontwikkeling ('a Europe fit for the Digital Age') en mededinging.
Minister De Jonge, producenten, leveranciers, cliëntorganisaties, gemeenten, zorgkantoren en -verzekeraars spraken elkaar op 31 januari in een bestuurlijk overleg over het verbeteren van de toekenning en verstrekking van (Wmo-)hulpmiddelen. Op de agenda stonden een normenkader en een actieplan.
Tijdens het BO Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen hebben het ministerie van VWS en de VNG afspraken gemaakt over het opvolgen van het advies van het door de VNG ingestelde expertiseteam MO-BW-BG. Na die periode zijn diverse bouwstenen van het advies nader uitgewerkt.
VNG-bestuurders hadden gisteren een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS). Er werd overeenstemming bereikt over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024.
De Europese Commissie legt dit jaar de nadruk op twee grote opgaven: de Europese Green Deal en de ontwikkelingen op gebied van digitalisering. Ook wordt aandacht besteed aan andere thema’s die relevant zijn voor gemeenten, zoals democratie, inclusie en demografische veranderingen.