De VNG brengt voor gemeenten de beschikbare dienstverlening voor ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet in kaart. Dit gebeurt door middel van een marktverkenning. De eerste resultaten van deze marktverkenning zijn nu beschikbaar.
De Europese Commissie laat onderzoeken hoe stakeholders, zoals gemeenten, geïnformeerd zijn over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. Wilt u uw mening geven? Vul dan voor 18 mei de online enquête in.
Klimaatverandering, eenzaamheidsbestrijding, de woonopgave, de schuldenproblematiek: het zijn voorbeelden van opgaven die je als Rijk, provincie, gemeente of waterschap niet alleen kunt oplossen. Overheden werken daarom steeds meer samen. Hoe maakt u dat tot een succes?
Financiële zaken zijn niet altijd makkelijk en kunnen zorgen voor stress en mindere prestaties bij medewerkers. Het A&O Fonds Gemeenten heeft daarom een platform voor de ‘financiële fitheid’ in ontwikkeling dat gemeenten ondersteunt om hun medewerkers hierbij te helpen. U kunt het platform nu testen.
De VNG voerde in opdracht van de RvIG een impactanalyse uit voor het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel. Respondenten reageerden in het algemeen positief over de verbeteringen, omdat dit leidt tot een efficiënter aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten.
Voor pgb-houders die extra kosten maken door de coronacrisisis is er een mogelijkheid om versneld extra budget aan te vragen bij de gemeente, onder de noemer Extra Kosten Corona (EKC). We informeerden u hier al over in ons bericht van 1 mei over de registratieformulieren niet-geleverde pgb-zorg.
De verkoop en het gebruik van lachgas als recreatief roesmiddel leveren vaak hinder en overlast op. Hoewel het bezit en gebruik tot nu toe niet verboden zijn, hebben gemeenten een aantal (juridische) mogelijkheden om hiertegen op te treden. In een ledenbrief zet de VNG deze opties op een rij.
Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen klimaat- en energiedoelstellingen? 8 'proefgemeenten' gingen met deze vraag aan de slag. De resultaten van dit kennis- en leertraject zijn onlangs gepubliceerd.
De Verkiezingen Handhaving en Toezicht zijn weer gestart! Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Inspectieraad en beroepsvereniging Vide organiseren deze verkiezingen sinds 2012 om innovatie in het toezichts- en handhavingsvak te stimuleren. Meld uw vernieuwende project vóór 1 juli aan om...
In de voorjaarsnota 2020 is gebleken dat vanaf dit jaar extra geld voor beschikbaar komt voor de aanpak huiselijk geweld. De VNG is hierover in gesprek geweest met het Rijk, mede naar aanleiding van de ‘motie-Stein over de tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’.