Voor de Buitengewone ALV werd een groot aantal moties ingediend. We maakten een overzicht van de besluiten van de BALV over de moties.
'Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar de lokale partijen. Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de komende jaren 350.000 euro. Deze fooi moet je met een vergrootglas zoeken. Een faire verdeling kan ik dit niet noemen’
Tijdens de ALV van 5 juni jl. werden 13 moties ingediend. Tijdens de Buitengewone ALV van vandaag legde het bestuur verantwoording af over 11 aangenomen moties, waarbij de twee inhoudelijk gelijkluidende moties over het Wmo-abonnementstarief samen werden behandeld.
Met het verhogen van de PFAS-normen van 0,1 naar 0,8 microgram per kilo grond heeft de minister een noodzakelijke stap gezet om de impasse in het grondverzet te doorbreken. Het is ook voor gemeenten van groot belang dat projecten in woningbouw en de infrastructuur doorgang kunnen vinden.
Econoom Otto Raspe besprak tijdens de VNG Bestuurdersdag twee centrale trends: regionalisering en welvaartsperspectief. Na afloop sprak Jantine Kriens, algemeen directeur van de VNG, met enkele gasten over de aanpak op gemeentelijk en regionaal niveau.
De Buitengewone ALV (BALV) van de VNG stemde vanmiddag in met de benoeming van 11 nieuwe leden van het bestuur en commissies. De kandidaten waren voorgedragen door de adviescommissie Governance.
De jaarwisseling komt alweer in zicht. Elk jaar zetten alle betrokkenen zich in om dit via voorlichting, preventie, regelgeving en handhaving een voor iedereen mooi en veilig feest te laten zijn, zonder geweld en vernielingen.
Ieder jaar was het weer paniek. Hebben we de cijfers voor de monitoring wel op orde? Terwijl het ook anders kan. Continue en structurele informatie als basis voor beleidskeuzes: voor de doorstroming in beschermd wonen, voor de afschaling van 24 uurszorg, voor de doorgeleiding van psychiatrische patiënten naar...
In een ledenbrief informeren wij u over het totaalpakket aan moties en ingezonden brieven voor de Buitengewone ALV van 29 november a.s. die wij de afgelopen weken hebben ontvangen (stand van zaken 27 november).
U kunt nog dit jaar deelnemen aan de training ‘Aan de slag met het DSO’. In deze training wordt praktisch gewerkt met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Meld u snel aan want er zijn maar een paar plaatsen beschikbaar!