Het ministerie van IenW heeft vervoersregio’s en provincies gevraagd om locaties aan te wijzen voor fietsenstallingen bij ov-knooppunten. Volgens het Klimaatakkoord draagt het Rijk € 75 miljoen hieraan bij, op basis van cofinanciering. Indien nodig kunt u uw provincie of vervoersregio hierop attenderen.
Steeds meer gemeenten willen een inclusieve gemeente zijn, werken actief aan het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap en tekenen het Manifest Iedereen doet mee!. Vanaf nu is dit manifest ook beschikbaar in braille met een voorleesfunctie.
Volgens een schatting van het SCP zijn er in Nederland 1,1 miljoen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Het gaat om een grote en diverse groep mensen, die in het dagelijks leven vaak moeite heeft met het verwerken van informatie.
Lagere lokale belastingen? Graag! Toch ziet een aantal gemeenten zich gedwongen de lasten juist te verhogen. Want de gemeentelijke taken zijn enorm uitgebreid, maar de centen niet. De uitkering van het Rijk aan gemeenten moet dus worden verhoogd en hervormd, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen.
Uit oogpunt van onafhankelijkheid hebben gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond het Wmo-kwaliteitstoezicht ondergebracht bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het toezicht overstijgt het wettelijk vereiste calamiteitentoezicht.
De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak op 23 januari een aantal onderwerpen: Omgevingswet, stikstof en PFAS en bodem.
Maandag 3 februari overhandigde aanjager respijtzorg Clémence Ross haar rapport met aanbevelingen aan minister Hugo de Jonge. De VNG heeft vraagtekens bij een aantal bevindingen in het rapport, maar we zien ook aanknopingspunten om samen met gemeenten en verzekeraars mee aan de slag te gaan.
Mattias Gijsbertsen wordt per 13 april 2020 de nieuwe directeur van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Hij volgt in deze functie Jan-Dirk Sprokkereef op, die per 1 februari 2020 aangetreden is als lid Raad van bestuur bij Siza in Arnhem.
Onderzoek van ActiZ en ANBO maakt voor het eerst duidelijk wat de financiële impact van vergrijzing is voor het woningbeleid van gemeenten. De kosten van aanpassingen aan woningen, zodat mensen er goed oud kunnen worden, worden geraamd op landelijk 13 miljard euro.
De VNG organiseert online inspiratiesessies waarin gemeenten hun best practice delen op het gebied van CO2-reductie in de GWW. De gemeente Oss was de eerste. Wie volgt?