In een spoedbrief aan Minister Ollongren vraagt de VNG om nog deze kabinetsperiode een begin te maken met het financieel gezond maken van de corporatiesector. Het doorschuiven van een structurele oplossing naar een nieuw kabinet heeft als consequentie dat gemeenten en corporaties niet weten waar ze aan toe...
In oktober 2020 verschijnt een update van de VNG-modelverordening voor onderwijshuisvesting. In de nieuwe modelverordening is een aantal eerdere wetswijzigingen verwerkt, zoals de profielen van het vmbo en de categorieën in het speciaal onderwijs. Verder is een aantal formuleringen en toelichtingen...
Het creëren van een inclusieve samenleving is niet eenvoudig. Daarom ondersteunt het VNG-project Iedereen doet mee! gemeenten bij deze taak. Het nieuwste hulpmiddel is een uitgebreid overzicht van informatiebronnen over inclusie, toegankelijkheid en het VN-verdrag Handicap.
De VNG-adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021 kunt u gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.
ZonMw lanceert een nieuwe overzichtstool waarmee in een oogopslag de ruim 500 projecten van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag zichtbaar zijn op de landkaart van Nederland. Het is mogelijk de projecten te filteren, bijvoorbeeld op startdatum en type project.
De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid besprak in haar vergadering van 9 juli actualiteiten rond de coronacrisis. Zo kwam het wetstraject rond de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 aan de orde.
Ontwikkel nu spelenderwijs, samen met publieke en private partners, een breed gedragen gezondheidsbeleid met beleidsgame VTV in2Action. De game is al in diverse gemeenten gespeeld, met positief resultaat.
Via de Verzamelwet Wlz 2020 ligt er een voorstel om cliëntondersteuning expliciet op grond van de Wlz beschikbaar te maken voor cliënten die (nog) niet beschikken over een Wlz-indicatiebesluit. De VNG roept gemeenten op om te reageren op de internetconsultatie hierover.
Door de coronacrisis moest het VNG Jaarcongres in juni worden afgelast. Het bestuur heeft besloten de formele ALV te houden op vrijdag 25 september 2020 van 15.00 tot 17.00 uur. De ALV zal een digitale vorm krijgen.
Om de werkgeversdienstverlening en het matchen in de arbeidsmarktregio's structureel te versterken heeft het ministerie van SZW een AMvB gepubliceerd. Ter uitvoering daarvan is een conceptregeling in internetconsultatie gegaan. De VNG geeft het ministerie van SZW enkele aandachtspunten mee.