Na een geslaagde eerste editie van de Gemeenten4GlobalGoals Vlaggendag in 2019, vindt dit jaar de tweede en uitgebreide editie van de Vlaggendag plaats. In september bestaan de Global Goals 5 jaar en daarom hijsen zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals vlag, samen met duurzame bedrijven en ministeries.
De media bericht steeds vaker over onwelwillende, malafide zorgaanbieders die gemeenschapsgeld dat voor de zorg is bestemd misbruiken, waardoor kwetsbare burgers in het nauw komen. Daarom hebben de gemeente Rotterdam en VNG Naleving de handen ineen geslagen om een e-learning te ontwikkelen over...
De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp-ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. Dat is één van de conclusies van de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact, die 17 mei haar bevindingen aan het kabinet overhandigde.
Wekelijks sturen we gemeenten een ledennieuwsbrief met een update van ontwikkelingen rond de coronacrisis. Vandaag verzonden we de achtste editie.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is uitgesteld tot medio september. Via een ledenraadpleging kunnen gemeenten zich uitspreken over een beperkt aantal voorstellen, die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van VNG-activiteiten en de financiering daarvan.
De werkgroep Verlof en Vitaliteit heeft zijn advies gegeven aan de partijen bij de cao Gemeenten en de cao SGO. De VNG en de WSGO leggen het advies voor aan de leden. Daarna wordt het advies onderdeel van de gesprekken over de volgende cao.
Het Warmtefonds, dat leningen biedt voor de verduurzaming van woningen, wordt uitgebreid met een aanbod voor eigenaar-bewoners die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering. Dit gebeurt per januari 2021, niet per juli 2020, zoals eerder aangekondigd.
Hemelvaartsdag is in de Winkeltijdenwet opgenomen als dag waarop de winkels niet open mogen zijn. Gemeenten kunnen verruiming van de winkeltijden toestaan. Dit om de spreiding van het aantal bezoekers in supermarkten goed te kunnen opvangen, gezien de verwachte drukte.
De huidige cao’s voor de gemeentelijke sector, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, lopen 1 januari 2021 af. De voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao beginnen nu. In juni zijn er digitale bijeenkomsten en in september is de ledenraadpleging. De VNG kan op 1 november starten met het overleg.
Woningcorporaties bouwen in de komende 5 jaar 80.000 sociale huurwoningen met een belastingkorting op de verhuurderheffing. Ze komen voor die korting in aanmerking als ze betaalbare huurwoningen bouwen. Dat maakten de VNG, Aedes en BZK op 14 mei bekend.