In een reeks interviews verkennen we hoe de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Veilig Thuis-organisaties elkaar (nog) meer kunnen versterken. Deze keer waren we te gast bij Veilig Thuis Kennmerland.
De gezondste regio van Nederland worden. Dat is de ambitie van de zeven gemeenten (overheid), ondernemers, maatschappelijke organisaties (samen de drie O’s) en zorgverzekeraar Menzis in de Achterhoek.
Het expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht heeft haar rapport ‘De kracht van wijd reiken’ aangeboden aan de VNG. De titel geeft de kern van het advies aan.
VNG Realisatie voert een marktverkenning uit naar e-depotoplossingen. Leveranciers kunnen tot 21 april 2020 reageren.
Het calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland krijgt financiele hulp van het kabinet. Dat hebben staatssecretaris Van Ark (SZW) en minister Schouten (LNV) besloten. Er wordt eenmalig een subsidie van vier miljoen euro als vangnet voor het calamiteitenfonds beschikbaar gesteld.
Hoe staan lokale overheden er wereldwijd voor wat betreft de implementatie van de Global Goals? Dit maken de UCLG en PLATFORMA-CEMR elk jaar inzichtelijk in 2 publicaties op basis van een jaarlijkse enquête. We verzoeken u graag om deze enquête namens uw gemeente in te vullen. Dat kan tot 15 april.
Verhuurders van woningen kunnen vanaf 1 mei 2020 gebruikmaken van een landelijke subsidieregeling voor het aardgasvrij maken van hun bezit. Wellicht is deze regeling een aanleiding om samen met de verhuurders plannen te ontwikkelen voor een buurt- of wijkgerichte aanpak in uw gemeente?
Met ingang van 15 april 2020 wordt het voor vertegenwoordigers van bestuursorganen, beroepsmatige rechtsbijstandsverleners en niet-natuurlijke personen verplicht om digitaal te procederen in belastingzaken.
De ministers De Jonge en Dekker hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met voorstellen om de organisatie van de jeugdzorg te verbeteren.
Begin maart hield de VNG een aantal regionale bijeenkomsten voor HR-medewerkers en projectleiders banenafspraak over de huidige ontwikkelingen rondom de banenafspraken. Ze werden onder andere bijgepraat over de werkagenda en de instrumenten die beschikbaar zijn voor werkgevers.