De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk’ herzien. De inhoud van deze handleiding sluit nu weer volledig aan bij de actuele zaken in wetgeving en jurisprudentie.
Tijdens de Buitgengewone ALV, afgelopen vrijdag, stemden de leden in met de VNG Agenda 2020: de prioriteiten voor het komende jaar. In de VNG Agenda formuleert het bestuur wat in 2020 de inzet van het VNG-concern zal zijn op de zes thema’s uit de verenigingsstrategie.
- herhaald bericht - Het webinar over de eerste aanlevering van gegevens voor het abonnementstarief Wmo staat online. Tijdens het webinar gaven André Kruk en Lilian van der Blij van het CAK uitleg over de initiële aanlevering van gegevens voor het abonnementstarief.
In het consumentenprogramma Kassa van zaterdag 30 november was er aandacht voor het verdwijnen van de gemeentepolis in enkele gemeenten. In het item stonden inwoners centraal met een kleine beurs, die door het verdwijnen van de gemeentepolis nog kwetsbaarder worden.
Het ministerie van BZK heeft de VNG geïnformeerd over de aanstaande openbaarmaking van de data van het CBS zoals die zijn gebruikt voor het onderzoek 'Zicht op Ondermijning fase 1'.
De VNG heeft met het Afvalfonds Verpakkingen afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat het gescheiden inzamelen van plastic en metalen verpakkingen, en drinkpakken eenvoudiger en begrijpelijker wordt voor inwoners. De leden gingen vanmiddag akkoord tijdens de Buitengewone ALV
Gister namen zo’n 100 mensen live deel aan het webinar ‘Toepasbare regels Omgevinswet’. U kunt het webinar ieder moment terugkijken, bijvoorbeeld met collega's.
De leden van de VNG stemde vandaag tijdens de BALV in met de Principes Digitale Samenleving. Dat betekent dat gemeenten zichzelf een stevig kader en ambitie hebben opgelegd voor de komende jaren.
De BALV heeft 29 november 2019 ingestemd met het voorstel van het bestuur om een eerder standpunt over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt te actualiseren.
Ook al zijn alle 355 gemeenten uniek, veel van hun taken en opgaven zijn vergelijkbaar. Via de GGU werken gemeenten samen in de uitvoering van hun taken, met als leidend principe: collectief inspelen op nieuwe wetgeving, technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten aangaan.