Gemeenten moeten in deze coronacrisis alle zeilen bijzetten. Vragen over continuering van de Wmo en jeugdzorg, ondernemers die bij het gemeenteloket aankloppen voor bijstand, de opvang van kwetsbare personen, de handhaving: het vraagt van onze medewerkers en bestuurders een uiterste krachtinspanning.
De VNG heeft de handreiking 'Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet: contracteren voor de gemeentelijke praktijk' opgesteld. Er komen onderwerpen aan bod die voor het sluiten van de overeenkomst een goede afweging vragen.
De Spaanse krant El País publiceerde onlangs een artikel over de stad Arsal (Libanon), winnaar van de UCLG Peace Prize 2019. Hierin wordt uiteengezet hoe de stad lokale vrede en dialoog heeft bereikt in de context van een gewelddadig conflict.
Een aantal verhuurders (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) publiceerde vandaag, met oog op de coronacrisis, een statement tegen huisuitzetting. De VNG steunt deze oproep.
De Omgevingswet vraagt om integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Waarbij gemeenten tot nu toe gewend waren om vaak thematisch beleid en visies op te zetten op bijvoorbeeld het vlak van groen, verstedelijking, gezondheid, mobiliteit, energietransitie. wordt er nu verwacht dat dit samen gaat komen in...
Deze week zijn vier webinars live uitgezonden. U kunt deze nu online terugkijken. De webinars 'ontwerpvragen en staalkaarten omgevingsplan', 'verordeningen in het omgevingsplan' en ‘overgangsfase omgevingsplan’ zijn onderwerpen die tijdens de wetgevingsupdate aan bod zouden zijn gekomen. Daarnaast kunt u een...
De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak tijdens de vergadering van 12 maart onder meer een recente CPB-publicatie over recycling, de Regionale Energie Strategie en Route 35, de bestuurlijke afspraken Bodem 2020 en de Ja-Ja sticker.
Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties, heeft de VNG met het ministerie van OCW de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is.
De VNG heeft besloten het tweedaagse Jaarcongres op 9 en 10 juni aanstaande in Westfriesland uit te stellen naar 2021 vanwege de coronacrisis. De Algemene Ledenvergadering van de VNG in juni gaat wel door.
In ongeveer de helft van de gemeenteraden, schat Pascale Georgopoulou in, bestaat er een raadswerkgroep Omgevingswet. De vraag is: wat doet zo’n werkgroep? Hoe voorkom je dat het instellen van een raadswerkgroep niet meer is dan een theekransje?