De VNG en Ieder(in) ontvingen signalen dat gesprekken tussen gemeenten en inwoners met een beperking in de coronacrisis stil zijn komen te liggen. Ook met de geleidelijke openstelling is het niet vanzelfsprekend dat overleggen meteen weer worden opgepakt.
De commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO) heeft een notitie gepubliceerd over de vastlegging en onderbouwing van de prestatielevering bij inkopen door decentrale overheidsorganisaties. De notitie geeft aandachtspunten voor dit proces, maar heeft geen verplichtende werking.
Ondanks de coronacrisis zijn er voldoende alternatieven om door te gaan met onderzoek naar verzwegen vermogen in het buitenland van mensen met een bijstandsuitkering. De Regiegroep Vermogensonderzoek Buitenland adviseert gemeenten door te gaan met de handhavingsactiviteiten in binnen- en buitenland.
Digitale toegankelijkheid is belangrijk, zeker ook voor gemeenten. Iedere inwoner - ongeacht de digitale vaardigheid - moet kunnen meedoen. Dit jaar is 'Digitale toegankelijkheid' het thema van de landelijke Week van de Toegankelijkheid (5 tot en met 9 oktober).
Per 1 juli 2020 maakt de Invorderingswet 1990 de betalingsvordering mogelijk. Dit is een vereenvoudigde procedure van derdenbeslag onder de bank. Recent is gebleken dat lokale overheden nu nog geen gebruik kunnen maken van de betalingsvordering.
Hoewel het economisch nog voor de wind ging, is het gezamenlijk exploitatietekort bij gemeenten gestegen van € 197 naar € 767 miljoen in 2019. Dit blijkt uit de onbewerkte IV3-cijfers die het CBS op 24 juli heeft gepubliceerd.
In een gezamenlijke reactie met UvW en IOP heeft de VNG formeel gereageerd op de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) die in consultatie is gegaan. Een aantal bestuurlijke afspraken is ondanks toezeggingen van het ministerie van EZK niet in het wetsvoorstel verwerkt.
In een spoedbrief aan Minister Ollongren vraagt de VNG om nog deze kabinetsperiode een begin te maken met het financieel gezond maken van de corporatiesector. Het doorschuiven van een structurele oplossing naar een nieuw kabinet heeft als consequentie dat gemeenten en corporaties niet weten waar ze aan toe...
In oktober 2020 verschijnt een update van de VNG-modelverordening voor onderwijshuisvesting. In de nieuwe modelverordening is een aantal eerdere wetswijzigingen verwerkt, zoals de profielen van het vmbo en de categorieën in het speciaal onderwijs. Verder is een aantal formuleringen en toelichtingen...
Het creëren van een inclusieve samenleving is niet eenvoudig. Daarom ondersteunt het VNG-project Iedereen doet mee! gemeenten bij deze taak. Het nieuwste hulpmiddel is een uitgebreid overzicht van informatiebronnen over inclusie, toegankelijkheid en het VN-verdrag Handicap.