Regio Zuidoost-Brabant is de eerste in Nederland waar gemeenten en de bouwsector op een nieuwe manier gaan samenwerken, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. Zij tekenden een intentieverklaring met als doel: werken vanuit wederzijds begrip, vertrouwen en onderling respect.
Per 1 januari 2020 is het telefoonnummer van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur gewijzigd in 070-3738314.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft zijn jaarlijkse circulaire gepubliceerd over de aanpassingen van pensioenen en inhoudingen Appa voor het jaar 2020.
De impactanalyse voor de Wkb is geactualiseerd. Daarmee kunt u de impact berekenen van wegvallende taken door de invoering van de Wkb, die naar verwachting op 1 januari 2021 gelijk met de Omgevingswet in werking treedt. Zo heeft u al voor de aankomende begrotingsbehandeling een beeld van de gevolgen.
Er is een gewijzigde versie van het casco voor het omgevingsplan beschikbaar. In de aangepaste versie van december 2019 zijn inzichten op basis van gesprekken met gemeentelijke experts en de programmadirectie Eenvoudig Beter en de laatste stand van zaken vanuit de digitaliseringsstandaard verwerkt.
Gemeenten doen een steeds groter beroep op dienstenleveranciers voor de implementatie van de Omgevingswet. Denk aan (organisatie)adviesbureaus, projectmanagement leveranciers op het gebied van ICT en plan- en ingenieursbureaus. Hierbij kunnen dienstenleveranciers gebruikmaken van de producten en diensten die...
Gemeente Leidschendam-Voorburg is gestart met het behalen van het certificaat voor de CO2-Prestatieladder op niveau 3. Bekijk de video waarin medewerkers vertellen waarom ze het belangrijk vinden om de CO2-footprint van de gemeente in kaart te brengen met de ladder.
De VNG heeft een DPIA (Data Protection Impact Assessment) op de Wvggz gemaakt. De DPIA beschrijft de impact van de nieuwe Wvggz op de privacy van de betrokkenen, en wat gemeenten moeten doen om de privacy te borgen.
De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wordt uitgebreid met ingang van 1 februari. Op de site van ZonMw is onlangs een overzicht van veelgestelde vragen over de regeling gepubliceerd.
Lokale software aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) begint met het leggen van de vereiste Digikoppelingen. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet gaat overheden en hun ICT-leveranciers helpen deze eerste stap te zetten.