Gemeenten worden te gemakkelijk eenzijdig verantwoordelijk gesteld voor het woningtekort. Ze hebben een belangrijke rol in het realiseren van woningen maar kunnen geen ijzer met handen breken en bouwen zelf geen woningen. Dit schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer.
Om een beter beeld te krijgen van de kwaliteit van beschermd wonen en om het (samenwerkend) toezicht een impuls te geven, wordt dit voorjaar een thematisch toezichtonderzoek naar beschermd wonen uitgevoerd. We zijn op zoek naar deelnemers.
De Omgevingswet biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden om de ruimtelijke ordening af te stemmen op een groene en gezonde leefomgeving. Denk aan voldoende ruimte creëren om te bewegen, of zorgen voor een gezond voedingsaanbod op strategische posities.
Gemeenten hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap. Gemeenten die samen met inwoners met een beperking serieus werken aan het weghalen van drempels (letterlijk en figuurlijk), kunnen het manifest Iedereen doet mee! ondertekenen.
Beverwijk sloot zich als een van de eerste gemeenten aan bij de RetailDeal: een samenwerking tussen brancheorganisaties, vastgoedorganisaties en overheden met als doel de detailhandel en winkelgebieden vitaal te houden. De gemeente slaagde erin de leegstand in het stadscentrum sterk terug te dringen.
Uit een analyse over de Basisregistratie Kadaster (BRK) Levering 2.0. blijkt dat de impact voor gemeenten voornamelijk technisch van aard is. Voor de langere termijn wordt een duurzamer alternatief scenario geschetst welke aansluit bij de informatiekundige visie van common ground: BRK-API’s.
Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) ingevoerd. De Wsob geeft overheden en bibliotheekorganisaties een actueel kader voor het bieden van diensten op het gebied van informatie, educatie en cultuur aan het algemene publiek.
In de nieuwe podcast VNG Praat Mee spreken we de gemeente Zaltbommel die een succesvolle aanpak heeft voor wijkteams. Hoe werken gemeente en buurtzorg samen?
Zorgen dat alle medewerkers van Nederlandse omgevingsdiensten in 2021 goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet; dát is het doel van het Train de Trainer programma. Op woensdag 12 februari was de try-out, met 11 op te leiden trainers van 5 verschillende omgevingsdiensten.
Voorzitter Jan van Zanen heet Chris Kuijpers welkom. De heer Kuijpers is directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aanwezig voor het eerste agendapunt, de evaluatie van het Interbestuurlijk Programma.