De Denktank Coronacrisis, onder voorzitterschap van Mariëtte Hamers (SER), schetst in een advies de contouren van het beleid naar herstel van de economie en de werkgelegenheid. De Denktank formuleert 8 uitgangspunten voor de herstartfase van de economie en maatschappelijke activiteiten.
Wekelijks sturen we gemeenten een ledennieuwsbrief met een update van ontwikkelingen rond de coronacrisis.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd tot en met 31 augustus. Vanaf 1 juni gaat de regeling verder onder een paar nieuwe voorwaarden.
Op 17 maart kondigde het kabinet het eerste pakket noodmaatregelen aan om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de economie te dempen. Nu 2 maanden later, op 20 mei, komt het kabinet met een tweede pakket noodmaatregelen.
Met de volledige openstelling van de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs per 8 juni zal de vraag naar opvang van kwetsbare kinderen in de leeftijdscategorie tot 12 jaar grotendeels wegvallen. Daarnaast is de bedoeling dat de jeugdhulp (o.a. dagbesteding) in juni weer zoveel mogelijk open is.
Alleen ouders die in de zorg werken kunnen vanaf 8 juni nog gebruik maken van de noodopvang voor hun kinderen in de avond, de nacht en in het weekend.
De VNG staat volledig achter de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een jaar extra is nodig om in werking te treden met stabiele wetgeving en een werkend digitaal stelsel. En dat is cruciaal voor een goede start van het nieuwe stelsel Omgevingsrecht en behoud van dienstverlening.
Op 25 maart 2020 heeft de VNG met het kabinet afgesproken dat tot 1 juni de omzet van zorgaanbieders onverminderd wordt vergoed. Deze afspraken zijn in april nader uitgewerkt. In overleg met het kabinet is besloten dat de omzetgarantie wordt verlengd tot 1 juli en daarna stopt.
Op 12 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Initiatiefnemers kunnen vanaf 1 juni 2021 melden dat zij een nieuwe school willen starten.
Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft op 18 mei het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In het bijbehorende syntheserapport zit een voorbeeldpakket met meerdere varianten over een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.