Vandaag begon de Commissie Europa en Internationaal met een nieuwe gemeentelijke delegatie naar het Comité van de Regio’s. De komende periode vertegenwoordigen zij de belangen van Nederlandse gemeenten in de Europese Unie.
De Europese Commissie presenteerde op 14 januari een investeringsplan voor de Europese Green Deal en het fonds voor een rechtvaardige transitie naar klimaatneutrale regio’s. De Commissie stelt een totaalbedrag voor van € 7,5 miljard voor de periode 2021-2027. Nederland ontvangt daarvan € 220 miljoen.
Rookruimten in horeca-inrichtingen zijn, na een arrest van de Hoge Raad op 27 september 2019, met onmiddellijke ingang verboden. Dit kan overlast in de openbare ruimte veroorzaken. De VNG heeft een checklist opgesteld waarmee u de gevolgen van het verbod voor uw gemeente goed in beeld kunt brengen.
Een op de 12 kinderen groeit op in armoede. Ze kunnen bijvoorbeeld niet zomaar mee op schoolreisje of sporten. Vandaag start Samen voor alle Kinderen (Sam&) een campagne met als doel in 2020 alle kinderen in armoede te bereiken.
De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen moet vergroten. Het kabinet wil de betrokkenheid van raadsleden in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen vergroten.
De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk. Huurders betalen dit jaar € 18 meer, eigenaar-bewoners € 30. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk doordat veel gemeenten nu pas de verhoging van 139 procent van de rijksbelasting in 2019 doorberekenen.
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert eind januari en in februari zeven verdiepende kennissessies, die zijn afgestemd op vragen die ambtenaren hebben gesteld over de Omgevingswet. Dit is uw kans om op één of meerdere thema’s volop de diepte in te gaan!
De VNG en Movisie willen weten hoe het ervoor staat met de implementatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland. Om ontwikkelingen inzichtelijk te maken, voeren we voor de derde keer een 'flitspeiling' uit. We vragen alle gemeenten om deze enquête in te vullen. Dit kan tot 31 januari.
Alle gemeenten zijn verplicht om een Lokale Inclusie Agenda te maken waarin zij aangeven hoe zij uitwerking geven aan het VN-verdrag Handicap. Om gemeenten daarbij te helpen, maakte de VNG vorig jaar samen met gemeenten en ervaringsdeskundigen de Handreiking Lokale Inclusie Agenda. Hoe werkt het in de...
Martine Leewis, voormalig wethouder Duurzaamheid van de gemeente Leiden, is de nieuwe klimaatambassadeur van de VNG. Zij gaat de komende tijd langs bij bestuurders en managers van ruim dertig gemeenten om te spreken over hun dilemma’s op het gebied van klimaatadaptatie.