Rijk en gemeenten gaan de komende vier jaar samen aan de slag met de inzet op vier actuele gezondheidsvraagstukken. De rode draden in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 zijn Health in All Policies en het concept van Positieve Gezondheid.
Heeft uw gemeente een inspirerend voorbeeld over het recht op onderwijs, werk, huisvesting, gezondheid of sociale zekerheid? Deel dit met collega’s in heel Europa. U kunt dit tot uiterlijk 7 juni insturen.
De adviescommissie behandelt geschillen tussen gemeenten of regio’s over de vraag waar een ingezetene beschermd wonen of maatschappelijke opvang dient te ontvangen. De commissie kijkt in welke gemeente het de meeste kans van slagen heeft. In het jaarverslag 2019 worden 6 geschillen besproken.
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het Actieplan arbeidsmigratie van de CU en SP. In hun initiatiefnota pleiten ze voor een betere bescherming van arbeidsmigranten. De VNG deelt hun zorg. In een brief aan de Tweede Kamer lieten we weten hoe de omliggende problematiek ook de gemeenten raakt.
Gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschapsbesturen zijn er goed in geslaagd om in korte tijd om te schakelen naar digitaal vergaderen. Sinds de invoering van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft 88% van de gemeenteraden digitaal vergaderd.
Lokale gemeenschappen worden wereldwijd geconfronteerd met het coronavirus en de daaruit voortvloeiende gevolgen. In Nederland worden gemeenten nauw betrokken bij de crisisaanpak en tonen zij waar nodig ook initiatief richting de medeoverheden. Hoe is dit in andere landen?
Bezuinigingen en belastingverhoging zijn onvermijdelijk als het kabinet niet snel met meer corona steunmaatregelen voor gemeenten komt. Dat blijkt uit onderzoek dat EenVandaag van 15 tot 25 mei hield onder 162 gemeenten, in samenwerking met de VNG.
Alle 26 Veilig Thuis-organisaties in Nederland kennen vanaf vandaag de mogelijkheid om met hen te chatten. De chatfunctie geeft een extra mogelijkheid voor advies in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.
VNG International is al sinds het begin van de coronacrisis in gesprek met de financiers van lopende projecten over mogelijkheden om activiteiten aan te passen, zodat ze bijdragen aan crisis response. Buitenlandse Zaken (en zijn ambassades), de Europese Commissie en de Wereldbank tonen zich flexibel.