Ieder kind moet kunnen spelen, samen met andere kinderen. Daarom ondertekende de VNG op 3 december in het stadhuis van Den Haag - omringd door spelende kinderen - samen met 13 andere initiatiefnemers het SamenSpeelAkkoord.
De groep ouderen vormt een steeds groter deel van onze samenleving en ook de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. De VNG roept het Rijk op deze dubbele vergrijzing als een gezamenlijk vraagstuk te zien en de stijgende zorgvraag samen te verkennen.
Gemeenten hebben bijna unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Wel geven ze een duidelijke boodschap aan het Rijk: we leveren graag onze bijdrage aan een duurzamer Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. We gaan ervan uit dat we in dit lange traject schouder aan schouder blijven staan.
Inwoners willen dat de grote maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt en ze kijken dan terecht naar ons als eerste vertegenwoordigers van de overheid.’ VNG-voorzitter Jan van Zanen roept daarom op tot gelijkwaardige samenwerking met het Rijk, in plaats van gesteggel over geld en structuren.
Een mantelzorgtest, subsidiemogelijkheden, nieuwe woonvormen, het regionaal leernetwerk ouderenzorg: de decemberaflevering van de nieuwsbrief van het Programma Langer Thuis bevat voor gemeenten veel handige informatie.
Op 29 november ondertekenden wethouder Elvira Schepers en ervaringsdeskundige Else Klomps het manifest 'Iedereen doet mee!'. Hiermee verklaart Winterswijk dat zij als gemeente samenwerkt met inwoners om stap voor stap de doelen van het VN-verdrag Handicap waar te maken.
Minister De Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer deze week een brief over de voortgang van de invoering van het abonnementstarief. De Kamerbrief gaat ook over de eerste rapportage van de monitor abonnementstarief.
Jan-Dirk Sprokkereef vertrekt per 1 februari 2020 als programmadirecteur van Geweld Hoort Nergens Thuis. Hij heeft nieuwe functie aanvaard als Lid van de Raad van bestuur bij Siza, een organisatie die mensen met een beperking of chronische ziekte ondersteunt.
Minister Knops komt met maatregelen die het toezicht en de kwaliteit voor de Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten moeten verbeteren. Hij informeert de Tweede Kamer hierover.
Heeft de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gevolgen voor de belastingfuncties (heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, medewerker belastingen, belastingdeurwaarder)? In een notitie gaan we hier uitgebreid op in.