De nieuwe jeugdtaken van gemeenten leiden soms op bovenregionale schaal tot knelpunten die aangepakt moeten worden. Hierover heeft het ondersteuningsteam Zorglandschap spcialistische jeugdhulp waardevolle inzichten in het land opgehaald. Ook voor uw regio is dit team beschikbaar.

Gesprekken met regio’s en instellingen

Passende jeugdhulp dichtbij huis, voor alle kinderen en jongeren die dit nodig hebben, daaraan wil het ondersteuningsteam bijdragen. Het team focust daarbij op het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp. De optelsom van lokale keuzes leidt namelijk niet per definitie tot een optimaal ingericht zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp.

Het blijft cruciaal om in de regio kijken hoe passende jeugdhulp dichtbij huis beschikbaar blijft. Het ondersteuningsteam helpt jeugdregio’s en instellingen daarbij. De eerste gesprekspartners vonden de overleggen 'prettige sessies met nuttige inzichten op zowel regio- als aanbiederniveau'.

Wat doet het ondersteuningsteam?

 

Een kwartiermaker formuleerde in oktober 2016 vier afspraken voor versterking van het zorglandschap voor de specialistische jeugdhulp.

  • Het ondersteuningsteam helpt bij realisatie van deze afspraken om de transformatie van de specialistische jeugdhulp te versnellen.
  • Het ondersteuningsteam deelt kennis, motiveert en adviseert gemeenten en aanbieders, en verzamelt en ontsluit monitoringsinformatie.

Terugblik op 2016

In vijf bovenregionale samenwerkingsverbanden sprak het ondersteuningsteam met ambtenaren en bestuurders.

  • Tijdens deze gesprekken deelde het ondersteuningsteam informatie over de bovenregionale spreiding van jeugdhulpfuncties en de instroom.
  • Deze gegevens zijn het aanknopingspunt om met elkaar te kijken: waar staan we nu, waar willen we heen en wat is ervoor nodig om daar te komen?

Acties in 2017

In de eerste maanden van 2017 maakt José Manshanden, de ambassadeur zorglandschap, samen met leden van het ondersteuningsteam een ronde langs de regio’s om met ambtenaren en bestuurders van gemeenten, maar ook met de instellingen, ervaringen uit te wisselen en informatie te delen.

  • Kan het ondersteuningsteam iets voor uw regio of instelling betekenen? Regio’s kunnen zich aanmelden zodat op maat bekeken wordt wat nodig is. Neem contact op met Ingeborg Visscher via Ingeborg.Visscher@VNG.nl of 06-51946708