De Eerste Kamer stemde 23 juni in met de wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Gemeenten krijgen de mogelijkheid om gegevens van inwoners met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energiebedrijven, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Het is de bedoeling dat gemeenten mensen met schulden zo snel mogelijk in beeld krijgen en schuldhulp aanbieden. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2021.

Naar schatting hebben 1,4 miljoen huishoudens in Nederland problematische schulden of lopen het risico daarin te belanden. De verwachting is dat deze aantallen zullen toenemen als gevolg van de coronacrisis. In de praktijk blijkt dat veel mensen vier tot vijf jaar rondlopen met financiële problemen voordat zij hulp zoeken. De schulden zijn dan flink opgelopen. Met deze wetswijziging zou het voor gemeenten eenvoudiger moeten worden om inwoners met schulden vroeger te signaleren en hulp aan te bieden.

Zorgen over uitvoerbaarheid

VNG is voorstander van de gedachte achter de wet om mensen met schuldenproblemen zo tijdig mogelijk hulp aan te bieden. Tegelijkertijd heeft de VNG zorgen over de uitvoerbaarheid van ‘vroegsignalering’ voor gemeenten.

VNG houdt samen met Divosa en de NVVK vinger aan de pols in de uitvoering. Op dit moment werkt de VNG aan een impactanalyse om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid en impact van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarnaast werkt de VNG aan een handreiking, stappenplan en Q&A’s om gemeenten te ondersteunen bij invoering van de Wgs.

Terugblik Algemeen overleg

Het thema armoede en schulden stond ook op de agenda van het AO op 18 juni. Vanwege tijdgebrek is het AO op 18 juni geschorst halverwege de eerste termijn van staatssecretaris Van Ark. Woensdag 24 juni rondden SZW en de staatssecretaris het AO af.

Van Ark meldde dat er in de zomer rondetafelgesprekken worden georganiseerd om te komen tot een versnelde en geïntensiveerde armoede en schuldenaanpak. De VNG heeft samen met Divosa, NVVK, LCR en Sociaal Werk Nederland input gegeven voor het AO en deze punten worden meegenomen in de uitwerking van de rondetafelgesprekken met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en private en maatschappelijke organisaties.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

De staatssecretaris heeft ook aangegeven dat er nog veel werk te verzetten is en dat de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die vertraging heeft opgelopen daarin prioriteit heeft. Om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de vBVV heeft de VNG een handreiking, stappenplan en de meest gestelde vragen en antwoorden opgesteld. .

Ter voorbereiding op het vervolgoverleg stuurde Van Ark een brief met antwoorden op nog niet beantwoorde vragen.

Reminder contactpersoon schulden 

VNG stuurt de details rondom de invoering van de vier wetstrajecten graag toe aan een beleidsadviseur of medewerker schulden. Deze persoon voor de VNG het aanspreekpunt in de communicatie over de wetten en de ondersteuning die VNG hierbij biedt.

Daarom vragen wij u de contactgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) van de beleidsadviseur of medewerker schulden uit uw organisatie met de VNG te delen via: