Gemeenten worden nog vaak verrast door retailers die buiten de beoogde compacte winkelgebieden een winkel vestigen. Gaan we op weg naar donutsteden zoals we dat in Frankrijk zien: verspreide detailhandel buiten de stad met doodse binnensteden als gevolg?

Beleid voeren op de vestigingsmogelijkheden van retailers is daarom hard nodig.

Een goed functionerend compact winkelgebied is in het belang van alle betrokken partijen; retailers, bezoekers, bewoners, vastgoedeigenaren en ‘de gemeente’. Maar De Europese Dienstenrichtlijn voegt daar nog een extra dimensie aan toe.

Handreiking

Daarom werkt de Retailagenda aan een handreiking voor gemeenten om hun ruimtelijk retailbeleid “dienstenrichtlijn-proof” te kunnen maken.

De eerste resultaten zullen voor de zomer van 2019 beschikbaar zijn. 

Meer informatie