De VNG liet onderzoeksbureau AEF ramingen maken naar de gemaakte kosten en gederfde inkomsten van gemeenten als gevolg van de coronamaatregelen. De uitkomsten kunnen we nu bekend maken.

Mocht een tweede piek met coronabesmettingen uitblijven, dan raamt AEF de kosten voor gemeenten in 2020 op een bedrag tussen de € 1,48 en € 1,83 miljard. Mocht het coronavirus later dit jaar toch weer oplaaien dan berekent AEF dat de kosten oplopen naar een bedrag tussen de € 2,26 en € 2,78 miljard. Dit is zonder de bedragen voor de Tozo, GGD’en en Veiligheidsregio’s. Hierover zijn separate afspraken met het Rijk gemaakt.

Nog veel stappen te zetten

Hiermee is duidelijk dat na de eerste tranche, van € 566 miljoen, er nog veel stappen te zetten zijn om tot een reële compensatie te komen van de kosten en gederfde inkomsten. Zo schatten gemeenten in dat ze tussen de € 282 en € 344 miljoen minder inkomsten halen uit betaald parkeren en tussen de € 203 en € 249 miljoen minder aan toeristenbelasting. Daar staan grote uitgaven tegenover in de sport (€ 187 tot € 228 miljoen) en cultuursector (€ 118 tot € 377 miljoen).

Rijk moet geld reserveren

Tijdens het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (BOFv) op 17 augustus gaat de VNG, op basis van dit AEF-rapport, met het Rijk verder afspraken maken over de benodigde tranches aan compensatie. Leonard Geluk, directeur VNG: 'Het is daarbij van belang dat het Rijk voldoende middelen vrijmaakt voor de toegezegde reële compensatie. Een reservering van het kabinet in de orde van grootte van de totale door AEF ingeschatte kosten kan daarbij helpen en vertrouwen geven.' De VNG benadrukt dat het de opstelsom is die zorgen voor grote onrust bij gemeenten. Naast de coronakosten spelen daarbij ook de financieringsproblemen in het sociaal domein, de opschalingskorting en de herijking van het gemeentefonds.

Onderbouwing onderzoek

De uitkomsten zijn gebaseerd op een eerste analyse van de daadwerkelijke uitgaven van gemeenten in de periode tot en met mei 2020 en de verwachte kosten voor de periode van juni tot en met december 2020. Daarbij geldt dat de daadwerkelijke financiële impact pas later inzichtelijk wordt en ook nog afhankelijk is van het verloop van de coronacrisis. De genoemde bedragen moeten dus gezien worden als een indicatie van wat op basis van de huidige situatie geschat kan worden.

Meer informatie

Hieronder het rapport van AEF en de ledenbrief hierover die we naar gemeenten sturen:

Bekijk ook deze video met Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG: