'Vraagt u zich af welke keuzes u moet maken voor de invoering van de Omgevingswet, wat u te doen staat en met wie?  En wanneer activiteiten moeten zijn uitgevoerd?  Het Kompas Omgevingswet geeft u richting!

Het kompas is gemaakt door het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG.

Kristel Lammers, VNG-programmamanager Invoering Omgevingswet:  ‘Op basis van het kompas kun je je eigen koers bepalen, regelen waar je naartoe wil. De omstandigheden bepalen echter je route.’

Denkstappen

In dit Kompas invoering Omgevingswet beschrijven we de denkstappen en keuzes bij de invoering van de Omgevingswet. Het kompas bestaat uit 6 stappen:

  1. Kennis ontwikkelen van de Omgevingswet
  2. Gemeentelijke ambitie bepalen
  3. Keuzes maken voor het uitwerken en toepassen van de Omgevingswet
  4. Gemeentelijke veranderopgave en je verandertype bepalen
  5. Invoeringsstrategie ontwikkelen
  6. Operationele aanpak opzetten

Bij elke stap vindt u verwijzingen naar meer informatie en ondersteunend materiaal zoals dialoogmodellen, factsheets, checklists en praktijkvoorbeelden.

Het kompas is geen wegwijzer van A naar B, het is op elk moment in het invoeringsproces bruikbaar om de gekozen route te herijken.

Meer informatie

U vindt het kompas via: