De oprichting van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) is inmiddels een feit. Vanaf 2022 gaan ze namens de veiligheidsregio’s onderhandelen met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van veiligheidsregio’s.

Het Veiligheidsberaad besloot in december 2020 tot oprichting van een zelfstandige werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio’s. Aanleiding hiervoor was de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), op basis waarvan gemeenten en gemeentelijke organisaties overstapten van de CAR UWO naar de Cao Gemeenten en Cao SGO. De veiligheidsregio’s zijn nog niet meegegaan met de Wnra en moeten daarom tot een eigen collectieve rechtspositieregeling komen.

De WVSW gaat per 1 januari 2022 officieel van start en neemt daarmee het werk van de Brandweerkamer van de VNG over.

Meer informatie