De Kinderombudsman vraagt opnieuw aandacht voor het probleem van zak- en kleedgeld voor jeugdigen onder voogdij, of die met een ondertoezichtstelling in een instelling verblijven. Onlangs verscheen het rapport ‘Krijg jij al zakgeld?’.

Ook in 2017 verscheen al een rapport (‘Mag ik mijn zakgeld?’) over het vraagstuk dat het zak- en kleedgeld voor veel kinderen niet goed is geregeld. Uit het nieuwe rapport blijkt dat er goede stappen zijn gezet, maar dat het probleem nog niet voor alle kinderen is opgelost. De kennis over de verantwoordelijkheden voor het zak- en kleedgeld schiet soms te kort. Ook duurt het soms lang voordat gemeenten, GI's en residentiële instellingen tot duidelijke afspraken komen. Jongeren hebben daardoor niet genoeg kleding, schoenen en schoolspullen.

Handreiking

Naar aanleiding van het eerste onderzoek brachten VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN en GGZ Nederland een handreiking uit over afspraken die regionaal gemaakt moeten worden over zak- en kleedgeld voor kinderen met een maatregel voor jeugdbescherming. Gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet een zorgplicht om een financiële vergoeding beschikbaar te stellen, wanneer zorgkosten niet verhaald kunnen worden op ouders. De VNG vraagt gemeenten om na te gaan of ze hier regionaal een afgesproken werkwijze over hebben.

Meer informatie: