Ook in 2021 organiseert het Europese Comité van de Regio’s weer het Young Elected Politicians programma (YEP). In dit programma krijgen jonge bestuurders uit gemeenteraden en Provinciale Staten de kans om zich professioneel te ontwikkelen op het gebied van het Comité en zijn leden. 

Gekozen lokale en regionale politici uit EU-landen die jonger zijn dan 40 jaar kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 12 maart aanmelden. Geselecteerde raadsleden krijgen toegang tot het online platform YEPcommunity.eu, waar zij in contact kunnen komen met andere deelnemers aan het programma en alumni. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan verschillende evenementen en krijgen ze toegang tot cursussen over EU-gerelateerde onderwerpen.

Er wordt van deelnemers verwacht dat zij vervolgens hun kennis met elkaar delen en dit inzetten om bij te dragen aan het werk van het Comité, bijvoorbeeld door deel te nemen aan consultaties door het Comité. 

Focus op 3 onderwerpen

In 2021 focust het YEP-programma op 3 onderwerpen:

  1. Europa dichter bij haar mensen brengen: YEP-deelnemers worden aangemoedigd om bruggen te bouwen om tussen hun eigen gemeente of provincie en de Europese Unie. Zij krijgen ook de gelegenheid bij te dragen aan de Conference on the Future of Europe. 
  2. Veerkrachtige gemeenschappen opbouwen: Binnen dit onderwerp verdiepen deelnemers zich te in de European Green Deal en dragen zij bij aan de discussies voorafgaand aan de Klimaatconferentie van Glasgow in november 2021. 
  3. Cohesie als een fundamentele waarde: In dit deel van het programma kunnen deelnemers meer leren over de mogelijkheden van het Cohesiebeleid van de Europese Unie en welke mogelijkheden er zijn voor fondsen voor lokale en regionale overheden. 

In de aanmelding moeten kandidaten deze 3 onderwerpen in volgorde van voorkeur zetten en in ieder geval hun betrokkenheid, motivatie en kennis bij hun voorkeur aantonen, door vragen te beantwoorden. Voorwaarden voor deelname zijn onder meer dat kandidaten geen (reserve)lid mogen zijn van het Comité en goed Engels moeten spreken.

Vooralsnog zal het YEP-programma volledig online plaatsvinden. Afhankelijk van het verloop van de coronacrisis worden misschien later in het jaar een of meerdere evenementen fysiek in Brussel georganiseerd. 

Meer informatie