Op 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De kern van het wetsvoorstel bestaat uit een vereenvoudigd model om de beslagvrije voet te berekenen, zodat het bestaansminimum wordt gegarandeerd wanneer er sprake is van beslag of verrekening op het inkomen. De uitvoeringsverantwoordelijkheid van deze wet ligt bij gemeenten wanneer zij vereenvoudigd derdenbeslag leggen, een loonvordering doen of een vordering verrekenen.

De beslagvrije voet wordt onder de huidige regelgeving door diverse redenen vaak te laag vastgesteld, waardoor inwoners in (grotere) financiële problemen terecht kunnen komen. De nieuwe Wvbvv  berekent de beslagvrije voet op grond van informatie uit de BRP en de Polisadministratie. Deze gegevens hoeven dus niet meer uitgevraagd te worden bij de inwoner. Daarnaast zijn er wijzigingen aangebracht in het proces van beslagleggen om beslagen zoveel mogelijk te concentreren en daardoor beter te coördineren.

Het Programma Verbinden Schulden ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Wvbvv. Hiervoor zijn onder andere een routekaart ontwikkeld, wekelijks nieuwsbrieven verspreid, Q&A’s gepubliceerd, handreikingen en filmpjes gemaakt, (be)spreekuren gehouden en staan er trainingsmodules klaar. De implementatiemanagers van het programma beantwoorden vragen van gemeenten over de Wvbvv, maar ook over andere wetten in het schuldendomein, van maandag t/m vrijdag per telefoon via 070 – 373 8232 of per e-mail op schulden@vng.nl.