Het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) informeert gemeenten over de financiële positie van de woningcorporaties. Dit is het resultaat van een afspraak die WSW en de VNG hebben gemaakt.

In de informatie die het WSW per mail heeft verstuurd aan de contactpersonen van de gemeente is onder meer opgenomen het schuld/WOZ-overzicht en de vijf financiële ratio’s.

Deze gegevens geeft de gemeente meer zicht op hoe de corporatie er in financieel opzicht voorstaat en of de corporatie nog leningcapaciteit heeft om investeringen te doen.

Meer informatie

Op de website van het WSW vindt u een nieuwsbericht en de link naar de mailing aan gemeenten.