Het is belangrijk om meer oog te hebben voor het samenleven in Nederland, dat als gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling onder druk komt te staan. Gemeenten hebben hierin een sleutelrol. Leonard Geluk nam het WRR-rapport 'Samenleven in verscheidenheid' maandag in ontvangst.

De VNG ziet voor gemeenten de komende 'tientallen jaren' een grote en actieve rol in het faciliteren van de migratiesamenleving.

'Een terechte koerswijziging van de WRR. Het is wenselijk om dit de komende tijd handen en voeten te geven, zegt Leonard Geluk. Hij wijst er wel op dat dat gepaard moet gaan met voldoende financiering vanuit het Rijk.

In gesprek

De VNG wil graag samen met de WRR in gesprek met lokale bestuurders over de adviezen. We informeren onze leden over de komende bijeenkomsten, die begin 2021 zullen plaatsvinden.

Meer informatie