De workshop 'Vluchtelingenkind in de klas' is een workshop voor leerkrachten, medewerkers van het CJG en de kinderopvang om vluchtelingenkinderen in de klas beter te kunnen begeleiden. Het is een groot succes in de regio Noord- en Oost Gelderland.

De workshop is ontwikkeld door twee medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Ze veronderstelden dat scholen met een instroom van vluchtelingenkinderen extra begeleiding nodig hebben, al zijn de kinderen over het algemeen flexibel en veerkrachtig. Dat blijkt ook zo te zijn. De workshop is nu tien keer gegeven. Eind maart zal de workshop in 18 gemeenten zijn uitgevoerd. De deelnemers zijn er blij mee, zo blijkt uit een tussenevaluatie.

Onderwerpen

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Diverse aspecten van intercultureel werken
  • Interculturele communicatie en omgang met ouders
  • Informatie over stress- en traumaklachten die specifiek bij vluchtelingenkinderen kunnen optreden
  • Casuïstiek bespreken en ervaringen uitwisselen

Verder worden deelnemers bekend gemaakt met de toolkit 'Een vluchtelingenkind in de klas' (GGD GHOR Nederland) en met de taak van de Jeugdgezondheidzorg voor vluchtelingenkinderen. Een aantal GGD-regio’s heeft de workshop al overgenomen.

Meer informatie