Het Kennisnetwerk SPV zoekt gemeenten die de verkeersveiligheid via de zogeheten risicogestuurde aanpak willen verbeteren. Via een workshop worden gemeenten begeleid bij de uitvoering van deze risicogestuurde aanpak.

Tijdens de workshop krijgt u uitleg over de risicogestuurde aanpak, wordt het Stappenplan Risicoanalyse doorgelopen, en maken de deelnemers uiteindelijk de vertaling van risico-analyse naar een beleidsplan.

Deelname aan de workshop is gratis, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot 5 à 7 deelnemers. Deelname gebeurt na selectie op basis van de informatie bij de aanmelding.

  • Data workshops: 11 oktober, 09.30 – 13.30 uur en 29 oktober: 13.30 – 16.00 uur
  • Utrecht, bij het CROW .
  • Vooraanmeldingen via: kennisnetwerkspv@crow.nl

Stappenplan

Steeds meer gemeenten kiezen voor een risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Daarbij kiken gemeenten niet alleen naar ongevalcijfers, maar brengen de belagrijkste risico's van het verkeerssysteem in kaart. Het Kennisnetwerk SPV biedt ondersteuning met een stappenplan. In 6 stappen weet u als gemeente hoe u zelf een risico-analyse maakt.

In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) ligt er voor gemeenten (en provincies) de opgave om de risico’s voor verkeersveiligheid in kaart te brengen.

Meer informatie

U vindt aanvullende informatie over de workshop en het stappenplanop de website van het Kennisnetwerk SPV