De Global Goals vormen de wereldagenda voor de komende vijftien jaar. Gemeenten spelen bij de realisatie van deze duurzaamheidsdoelen een cruciale rol. Doet uw gemeente ook mee?

 

In 2015 werden door de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (of Global Goals) aangenomen voor de periode tot 2030.

Maatschappelijke opgaven gemeenten

De 17 mondiale doelen raken direct aan maatschappelijke opgaven van de gemeenten zoals het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, kwaliteit van de leefomgeving, energie en klimaat en transparant, effectief en participatief bestuur.  

De Global Goals bieden een uitstekend kader om de samenhang tussen bestaande uitdagingen zichtbaar te maken en de inzet voor verduurzaming te versterken.

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de Global Goals vanuit hun rol als beleidsmaker, investeerder, verbinder, facilitator en katalysator voor duurzaam gedrag bij burgers, bedrijven en instellingen.

Ondersteuning VNG International

Veel gemeenten hebben de Global Goals omarmd. Wilt u ook aan de slag? VNG International is er om u zonder verdere verplichtingen met raad en daad bij te staan. Wij helpen u en uw gemeente excelleren.

De Gemeenten4GlobalGoals campagne van VNG International ondersteunt en inspireert gemeenten bij de implementatie van de agenda met verschillende activiteiten.

Meer informatie