Houd meer rekening met regionale verschillen en pas de uitvoering van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord aan aan de lokale situatie. Dat schrijven VNG, Woonbond, Aedes en VTW in een brief aan de Tweede Kamer.

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer met de minister in een AO over de Evaluatie van de Woningwet en het Sociaal Huurakkoord. Een belangrijk debat waarin diverse voorstellen ter verbetering van het werkdomein van woningcorporaties en de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord en de wijze waarop de minister deze in wil voeren, besproken worden.

Lokale focus

In Nederland is geen woningmarkt gelijk. Er zijn gebieden die groeien, met een tekort aan woningen, gebieden die redelijk ontspannen zijn en gebieden met krimp, waar op termijn minder woningen nodig zullen zijn. Deze regionale verschillen vertalen zich in verschillende opgaven. Opgaven waarvoor lokaal bepaald dient te worden welke inzet hiervoor nodig is. Woningcorporaties spelen hierin een belangrijke rol, samen met gemeenten en huurdersorganisaties. De herziene Woningwet 2015 heeft al een lokale focus, maar een betere uitwerking hiervan is nodig.

Lokale invulling

Met name de invulling van lokaal maatwerk in gemeenten, de hoogte van knellende inkomensgrenzen en de druk van dubbel toezicht en administratieve lasten vergen een betere, vaak lokale invulling.

Meer informatie