De maatregelen die de minister voorstelt voor verbetering van de huurmarkt geven gemeenten geen substantiële extra ruimte voor effectief lokaal woningmarktbeleid. Dat schrijft VNG in een brief aan de Tweede Kamer in de aanloopt naar een algemeen overleg over de staat van de woningmarkt op 6 maart.

De VNG is het eens met de keuze voor verbeteringen binnen het bestaande stelsel en meer mogelijkheden voor lokale invulling, maar vindt de feitelijke ruimte die de minister biedt te beperkt.

Juist regionale differentiatie kan een bijdrage leveren aan het oplossen van knelpunten op de woningmarkt. De VNG denkt hierbij aan een differentiatie in inkomensgrenzen die worden gehanteerd bij de toewijzing van corporatiewoningen; een differentiatie van de liberalisatiegrens die de grens markeert tussen de gereguleerde huursector en de marktsector en een regionale differentiatie van huurtoeslaggrenzen.

Meer informatie