Verscheidene gemeenten hebben VNG Risicobeheer gemeld dat zij een Wob-verzoek hebben ontvangen voor het aanleveren van gegevens over verzekeringspolissen die te maken hebben met aansprakelijkheid voor schade door elektromagnetische straling.

In het kader van het behartigen van ledenbelangen en kennis delen willen we graag weten of meer gemeenten zo’n Wob-verzoek hebben ontvangen en hoe ze dit hebben afgedaan.

We willen gezamenlijk onderzoeken hoe om te gaan met deze Wob-verzoeken en kennis hierover delen met andere gemeenten. Heeft uw gemeente ook een dergelijk Wob-verzoek ontvangen? Stuur dan een mail naar Edwin.Toren@vng.nl

Meer over Wob-verzoeken is te vinden op het VNG Forum Wob-verzoeken