Het Verbond van Verzekeraars heeft besloten de overeenkomst afkoop regresrecht met de VNG na 2018 niet te verlengen. Met de overeenkomst was er de afgelopen 4 jaar jaarlijks één moment waarop de aansprakelijkheidsverzekeraars gezamenlijk de regreskosten aan gemeenten betaalden voor Wmo-voorzieningen.

Gemeenten kunnen de kosten die zij maken voor Wmo-voorzieningen bij ongevallen na 1 januari 2019 zelf verhalen op aansprakelijkheidsverzekeraars.

Nieuwe inzichten

Uit nieuwe inzichten blijkt dat slachtoffers van een ongeval waarbij een andere partij aansprakelijk is voor de letselschade, wel gewezen mogen worden op de mogelijkheid zich tot het Wmo-loket van de gemeente te wenden, maar daartoe niet verplicht kunnen worden. Hiermee vervalt voor de verzekeraars een belangrijke voorwaarde van de overeenkomst.

Collectieve afkoop regresrecht

Als een slachtoffer een beroep doet op Wmo-voorzieningen van zijn gemeente omdat hij letselschade heeft opgelopen door iemand anders, dan mag de gemeente de kosten hiervoor in rekening brengen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Om dit verhaalsproces voor de gemeente en verzekeraar te vereenvoudigen en het proces voor slachtoffers te versnellen, kent de wet de mogelijkheid van collectieve afkoop.

Het Verbond en de VNG hebben direct bij invoering van het wettelijk regresrecht van gemeenten in 2015 een Wmo-regresovereenkomst gesloten, waarin het regresrecht van de gemeenten collectief is afgekocht via een jaarlijkse afkoopsom.

Risico op dubbel uitbetalen

Zoals gezegd, mag een slachtoffer erop gewezen worden dat hij zich tot de gemeente kan wenden voor Wmo-voorzieningen in het geval er sprake is van een aansprakelijke partij, maar kan hij daartoe niet verplicht worden. Als de verzekeraars onder die omstandigheden een verdere regresovereenkomst zouden sluiten, betalen zij eerst een afkoopsom aan gemeenten voor de afkoop van regreskosten terwijl zij vervolgens ook nog direct door het regres-schadeslachtoffer zelf kunnen worden aangesproken voor diezelfde kosten. Feitelijk betalen de verzekeraars dan dubbel.

Voorts blijkt het op grond van de Wmo of andere wetgeving vooralsnog niet mogelijk om tussen gemeenten en verzekeraars (persoons)gegevens uit te wisselen waarmee het risico op dubbel uitbetalen van schadekosten zou kunnen worden voorkomen. Verzekeraars zien daardoor onvoldoende mogelijkheden om de overeenkomst verder voort te zetten.

Vervolg

Het Verbond en de VNG gaan op korte termijn met elkaar in overleg over de afwikkeling van de overeenkomst en het verdere proces naar de toekomst.

Meer informatie

De VNG heeft gemeenten op 8 november per ledenbrief nader geïnformeerd over het beëindigen van de overeenkomst.