De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en het inwerkingtredingsbesluit zijn op 13 juli gepubliceerd in het Staatsblad. De wetswijziging gaat in op 1 januari 2021.

Gemeenten krijgen per 2021 de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden.

Vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Deze aanpak bestaat uit een veertigtal maatregelen om de schuldenproblematiek terug te dringen.

Vinger aan de pols bij uitvoering

De VNG heeft op verschillende momenten input geleverd voor de wijziging van de Wgs en haar zorgen geuit over de de uitvoerbaarheid van ‘vroegsignalering’ voor gemeenten. VNG houdt samen met Divosa en de NVVK vinger aan de pols in de uitvoering.

Impactanalyse

Om gemeenten te ondersteunen bij de invoering van de wijziging van de Wgs wordt op dit moment een impactanalyse uitgevoerd door de VNG. Het concept is in augustus gereed en de impactanalyse wordt in september afgerond.

Op basis van de impactanalyse worden er materialen ontwikkeld, zoals een handreiking en stappenplan om gemeenten concreet te helpen met de implementatie.

Meer informatie

De wetswijziging en de besluiten zijn gepubliceerd op overheid.nl