Met ingang van 1 januari 2022 wordt een wijziging van kracht in de Wet basisregistratie personen (BRP). Gemeenten zijn dan verplicht om alle mensen die rechtmatig in de gemeente verblijven en geen woonadres hebben in te schrijven in de BRP op een briefadres. 

Dit wordt ook wel het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres genoemd (zie voor meer informatie de link onderaan dit bericht).

Briefadressen verstrekken en dakloosheid voorkomen

De wetswijziging daagt gemeenten uit om (opnieuw) te kijken naar hun proces rond het verstrekken van briefadressen en het voorkomen van dakloosheid. Hoe zit het met de samenwerking tussen de afdelingen Burgerzaken, Werk en inkomen en Wmo? En hoe geeft de gemeente de samenwerking vorm met maatschappelijke partners zoals de daklozenopvang of hulpverlening? Divosa heeft op verzoek van de ministeries van VWS en BZK een handreiking geschreven voor gemeenten waarin opties voor de samenwerking staan uitgewerkt.

Briefadres als noodzakelijke eerste stap naar herstel

Het komt regelmatig voor dat mensen die al dak- of thuisloos zijn, niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) of uitgeschreven (dreigen te) worden. Gevolg is vaak dat mensen in een kwetsbare situatie niet de zorg en voorzieningen kunnen aanvragen die zij nodig hebben. Een briefadres is dan een noodzakelijke eerste stap in de richting van herstel.

Meer informatie