De Algemene Ledenvergadering heeft op 5 juni 2019 ingestemd met een wijziging van de VNG-statuten en het huishoudelijk reglement. Met de wijziging komt de mogelijkheid dat samenwerkingsverbanden (of gewesten) lid zijn van de vereniging te vervallen.

Daarnaast wordt een mogelijkheid gecreëerd tot het verlenen van een bijzonder lidmaatschap aan de overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk.

Statutenwijziging

De belangrijkste redenen voor het beëindigen van samenwerkingsverbanden zijn dat gemeenten die deel uitmaken van een samenwerkingsverband twee keer contributie betaalden en twee keer konden  stemmen. De producten en diensten van de VNG blijven onverminderd beschikbaar voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden. 

Bijzonder lidmaatschap Caribisch deel Koninkrijk

Sinds 1995 maken de eilanden van het Caraïbisch deel van het Koninkrijk onderdeel uit van de vereniging. In de statuten is echter het lidmaatschap uitsluitend mogelijk voor gemeenten. Om het lidmaatschap van de eilanden mogelijk te maken, is de bepaling toegevoegd dat landen en openbare lichamen van het Caribisch deel van het Koninkrijk een bijzonder lidmaatschap kunnen aanvragen. 

Meer informatie