Per 1 juli 2018 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen gewijzigd. Naar aanleiding hiervan zijn wijzigingen doorgevoerd in de Verordening naamgeving en nummering (adressen). Het is aan gemeenten om deze wijzigingen over te nemen.

Wijziging verordening

In de Wet basisregistraties adressen en gebouwen wordt er vanaf dan in het opschrift van de wet niet meer gesproken van ‘basisregistraties’, maar van ‘basisregistratie’ (Wet basisregistratie adressen en gebouwen) en de definitie van ‘ligplaats’ wijzigt. Daarom dient ook artikel 1, onder e en o, van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) daarop aangepast te worden.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om artikel 1 helemaal in lijn te brengen met de aanbevelingen uit de 100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever. Ook zijn de modelverordening enkele andere technische verbeteringen doorgevoerd.

Meer informatie