De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is per 1 januari 2019 op een aantal punten aangepast. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die we zoveel mogelijk volgen.

In het modelbesluit (hieronder) zijn de wijzigingen toegelicht. De geconsolideerde versie van de gewijzigde Leidraad invordering gemeentelijke belastingen wordt binnenkort opgenomen in de Kennisbank Decentrale Regelgeving van Sdu.

Meer informatie