De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen is per 1 januari 2017 op een aantal punten aangepast. De wijzigingen komen voort uit recente aanpassingen in de rijksleidraad, die we zoveel mogelijk volgen.

De wijzigingen hangen samen met de aanpassing van de belastingwetgeving per 1 januari 2017 en de invoering van het Wettelijk breed moratorium in 2017. Daarnaast betreft het een aantal benodigde technische aanpassingen.

In onderstaand modelbesluit zijn de wijzigingen toegelicht. De geconsolideerde versie van de gewijzigde Leidraad invordering gemeentelijke belastingen wordt binnenkort opgenomen in de Sdu-databank Modelverordeningen.

Meer informatie