Per 1 januari 2021 zijn de bedragen voor de beslagvrije voet herzien. In artikel 475 da, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staan de maximumbedragen die gelden als beslagvrije voet. Deze bedragen zijn afhankelijk van verschillende factoren (bijstandsnorm, toeslagen).

Om die reden worden zij halfjaarlijks aangepast. De publicatie van de actuele bedragen heeft echter vertraging opgelopen en ze zijn pas gisteren bekendgemaakt.

Per 1 januari 2021 gelden de volgende bedragen:

a.  voor een alleenstaande: € 1.661,40;

b. voor een alleenstaande ouder: € 1.779,52;

c. voor gehuwden zonder kinderen: € 2.199,34;

d. voor gehuwden met een of meer kinderen: € 2.317,45.

Meer informatie