Het draaiboek Wijzer in de Liefde, een handleiding voor seksuele voorlichting aan nieuwkomers, is geactualiseerd. Rutgers en GGD GHOR Nederland hebben de eerdere versie uit 2007 vernieuwd en aangevuld.

Missing media.Nieuwe groepen vluchtelingen hebben veelal weinig seksuele voorlichting gehad, zijn minder vertrouwd met de vrijere seksuele moraal in Nederland en niet altijd goed op de hoogte van de omgangsvormen en wet- en regelgeving in Nederland. Voor Nederlanders is praten over relaties en seksualiteit redelijk gewoon, maar voor nieuwkomers allesbehalve vanzelfsprekend. Daarnaast blijken veel nieuwkomers kwetsbaarder voor seksuele risico’s als onbedoelde zwangerschap, onveilige abortus, seksuele dwang of uitbuiting, seksueel geweld, soa/ hiv of vrouwelijke genitale verminking.

Doelgroep

De wijzer in de liefde is bedoeld voor jongeren en jong volwassen nieuwkomers tot 30 jaar. Maar met enige aanpassing is het materiaal ook bruikbaar voor een jongere of oudere groep nieuwkomers.

Thema´s

De wijzer behandelt zeven hoofdthema’s:

  • seksuele ontwikkeling
  • vriendschap en relaties
  • geboorteregeling
  • soa
  • (seksuele) weerbaarheid
  • seksuele en genderdiversiteit
  • meisjes- en jongensbesnijdenis.

Cultuursensitief

In de werkvormen en informatie is rekening gehouden met diversiteit in opleidingsachtergrond en kennisniveau van de deelnemers. Ook zijn er tips en handvatten voor voorlichters opgenomen hoe cultuursensitief met de thema´s om te gaan. Rutgers zal in 2019 het gebruik van de Wijzer in de Liefde gaan monitoren en waar gewenst het materiaal verder aanpassen en verbeteren.

Meer informatie