Onze nieuwe whitepaper geeft inzicht in de toepassingen, regelgeving, privacy en handhaving van drones. Ook bevat de paper handvatten om zelf aan de slag te gaan met drones.

In opdracht van de VNG, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag publiceert VNG Realisatie vandaag de whitepaper ‘Drones binnen de gemeente’. In dit document komen vanuit gemeentelijk perspectief huidige en toekomstige toepassingen van drones aan de orde. 

Regelgeving

De afgelopen jaren is de toepassing van drones in een stroomversnelling geraakt. Strenge regelgeving zette lange tijd een rem op de inzet van drones, maar naar verwachting zal dat veranderen door de inwerkingtreding van Europese regelgeving op 31 december 2020. Los van de regelgeving is er overigens ook een toename van niet-geautoriseerde dronevluchten te constateren. Al deze ontwikkelingen roepen de nodige vragen op bij bestuurders, beleidsmakers en uitvoerende instanties. Er zullen nieuwe knelpunten ontstaan op het vlak van privacy, overlast en veiligheid. De whitepaper behandelt daarom de huidige stand van zaken van regelgeving, privacy en handhaving.

Zelf aan de slag

De technologische mogelijkheden van drones zijn groot en het aantal toepassingen groeit met de dag. Drones kunnen worden ingezet voor verkeerstellingen, gevel- en dakinspecties, het monitoren van evenementen of opsporen van wietplantages. De paper biedt dan ook handvatten voor gemeenten om zelf aan de slag te gaan met drones.

Meer informatie