Gemeenten kunnen weer gebruikmaken van WhatsApp For Business. Facebook (eigenaar van WhatsApp) heeft haar beleid aangepast en staat het gebruik ervan door gemeenten weer toe. Dat blijkt uit gesprekken die VNG Realisatie heeft gevoerd met Facebook. 

Eind 2019 kondigde Facebook aan dat gemeenten voor hun dienstverlening geen gebruik meer mochten maken van de particuliere versie van WhatsApp of van de versie van WhatsApp For Business die in een ander softwarepakket kan worden gebruikt. Daar is nu verandering in gekomen. Gemeenten kunnen vanaf half januari een aanvraag voor een licentie voor WhatsApp For Business indienen bij zogenaamde Business Solution Providers van Facebook. Op de site van VNG Realisatie wordt uitgelegd hoe gemeenten dit kunnen doen.

Meer informatie