Het inrichten van de toezichthouderstaken binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet is voor een aantal gemeenten nog niet zo eenvoudig. Want wat is de wettelijke grondslag? De VNG zet de wettelijke kaders in een factsheet op een rij.

Zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet geven gemeenten veel vrijheid bij het inrichten van het toezicht. Verschil is wel dat:

  • de Wmo 2015 gemeenten verplicht om een gemeentelijke toezichthouder aan te wijzen
  • de Jeugdwet deze verplichting niet kent. 

Meer informatie